Menu
Home

Adviesdesk

Snel en vernieuwend
Behoefte aan een second opinion over een aannemersbegroting? Snel een 3D tekening nodig om een plan inzichtelijk te maken? Of een vraag voor de vakman, waarop het antwoord nodig is om verder te kunnen gaan. Speciaal voor dit soort vragen heeft Kragten de adviesdesk. Een plek waar kleine opdrachten, van een paar uur werk tot enkele dagen, snel en adequaat worden uitgevoerd. Onze adviesdesk is laagdrempelig. Een telefoontje of e-mail volstaat. Binnen 24 uur weet u of we de vraag bij de adviesdesk kunnen beantwoorden, hoeveel tijd dat in beslag zal nemen en wat de kosten zijn.


Multidisciplinair
Ondanks dat de adviesdesk snel werkt, gaat dit niet ten koste van zorgvuldigheid en vakkennis. Opdrachtgevers krijgen via de adviesdesk een directe toegang tot de totale kennis en ervaring die binnen Kragten aanwezig is.


Contract met kortingsregeling
Deze service wordt extra aantrekkelijk als dat op basis van een raamcontract gebeurt. Aan het begin van het jaar wordt een aantal uren advieswerk vastgelegd. Bevoegde ambtenaren of medewerkers kunnen die vervolgens op eigen initiatief afnemen. Voor veel gemeenten werken we op die basis. Het voordeel van zo'n raamcontract is dat we nog sneller aan de slag kunnen, omdat het budget bij de opdrachtgever al is vrijgemaakt. Bovendien bieden we klanten die voor zo'n raamcontract kiezen, een kortingsregeling aan. Bovenop een bepaald aantal uren krijgen ze gratis een aantal extra adviesuren, die naar eigen goeddunken ingezet kunnen worden.


Hoe werkt de adviesdesk?
Indien zich bij u een vraag voordoet kunt u contact opnemen met de adviesdesk. Dit kan telefonisch, per email of gewoon per post. De adviesdesk geeft u een indicatie van de benodigde tijdsbesteding en zendt u een schriftelijke opdrachtbevestiging toe. Wanneer de werkelijke tijdsbesteding de opgegeven indicatie dreigt te overstijgen wordt tijdig contact met u opgenomen.

Pas na een gedegen interne controle worden de uitgewerkte opdrachten aan u teruggezonden. De kosten worden gefactureerd door de bij Kragten bekende contactpersoon. Op de factuur wordt een omschrijving van de opdracht en de naam van de medewerker binnen uw organisatie die de opdracht verleend heeft vermeld.

Er kan ook een overeenkomst worden gesloten tussen uw organisatie en Kragten. In deze overeenkomst worden een aantal standaard zaken geregeld, zoals de tarieven, de contactpersoon in uw organisatie en een aantal spelregels. Deze overeenkomst, die voor u geen kosten met zich meebrengt biedt u het voordeel van extra korting en een nog sneller en eenvoudiger gebruik van de desk.


Openingstijden
De adviesdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

 

toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal