Menu
Home

Kragten werkt aan: toekomstbestendige P&O

Vanwege een veranderende markt heeft Kragten haar missie en visie vernieuwd. Om deze missie en visie te kunnen doen slagen is het van belang deze ook praktisch te vertalen naar de organisatie en te voorzien in een nieuwe wijze van aansturen van medewerkers. De doelstellingen daarbij zijn om het ondernemerschap en de duurzame inzetbaarheid individueel te verhogen. Hiertoe is het noodzakelijk een cultuur te bevorderen waarin zelfstandigheid in werken verstevigd wordt teneinde doorgroei en binding van medewerkers te creëren.

Om deze doelstelling te bereiken is een project geformuleerd en opgestart met de naam: Toekomstbestendige P&O. Voor dit project waarin wordt samengewerkt met partners, is subsidie aangevraagd en een beschikking verkregen van het Europees Sociaal Fonds (ESF Duurzame Inzetbaarheid).

Projectnaam: Toekomstbestendige P&O
Projectnummer: 2014EUSF201251

 

toekomstbestendige-P&O.jpg

toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal