Hallo ik ben Cees Duurzaam

Wil je graag aan de slag met duurzaamheid, maar weet je niet hoe te beginnen? Cees Duurzaam helpt je graag op weg.


CEES is een methodiek die laagdrempelig duurzaamheid toepast in projecten. Op een pragmatische wijze geven wij voor u invulling aan de Green Deal Duurzaam GWW.
Bij voorkeur in de vroege ontwikkelfase van het project bepalen we gezamenlijk voor de volgende thema’s de ambitie: energie, grondstoffen, klimaatadaptatie, biodiversiteit, mobiliteit en milieukwaliteit. We werken naar oplossingen die van positieve meerwaarde zijn voor de gebruiker, de natuurlijke omgeving en financieel realistisch zijn. Dit vertalen we naar het Programma van Duurzaamheid, welke toegevoegd wordt op het reguliere programma van eisen.

Circulaire economie

De circulaire economie is ontstaan vanuit toekomstig tekort aan grondstoffen. We gebruiken momenteel simpelweg te veel fossiele grondstoffen. Anders omgaan met onze materialen is meer dan alleen het toepassen van het juiste materiaal. Ook nieuwe samenwerkingsvormen, verdienmodellen en kennis over de herbruikbaarheid van bestaand materiaal is onderdeel van de circulaire economie.

Diensten Circulaire economie

  • Financiering van projecten ziet er anders uit in een circulaire economie. Met het Total Cost of Ownership (TCO) of Total cost of Usage (TCU) principe creëren we aan de voorkant ruimte om te investeren en houden we aan de achterkant een restwaarde over.
  • We ontwerpen de buitenruimte vanuit de gedachte dat na gebruik de materialen weer terug de biologische of technische kringloop in kunnen.
  • Ieder project is maatwerk, iedere invulling van circulariteit is maatwerk. Wij zorgen ervoor dat verantwoordelijkheden bij de juiste stakeholders komen te liggen en leggen dit vast in het juiste contract.
  • Hoe we het vrijkomend materiaal moeten oogsten leggen we vast in het circulair beheerplan.


"Voor de Wereld van Morgen"

Energietransitie

Energie gaat zichtbaar worden in het landschap. Waar we voorheen op enkele centrale plekken de warmte en stroom produceerden, zal hernieuwbare energie ook decentraal opgewekt gaan worden. De energietransitie zorgt daarmee voor een veranderend straatbeeld en landschap. De vraag is echter: waar laat je al die zonneparken en windmolens? Hoe pas je dat ruimtelijk mooi in? En hoe gaan we van het aardgas af?

Diensten Energietransitie  

  • Op een passende wijze zorgen wij ervoor dat de hernieuwbare energietechnieken in het landschap worden ingepast, of creëren we zelfs nieuwe energielandschappen.
  • Van haalbaarheidsstudie tot realisatie zijn wij u van dienst in uw warmtetransitie.
  • Met onze geodata generen wij kaartmateriaal ter ondersteuning van de gehele energietransitie.

Kennisdeling

Binnen de circulaire economie en energietransitie is nog veel te ontdekken. Nieuwe inzichten halen we graag uit samenwerking met onderwijsinstellingen. Onze eigen bevindingen delen we graag met u tijdens (maatwerk) inspiratiesessies, of in presentaties op beurzen, congressen of symposia. Alleen met kennisdeling kunnen we de duurzaamheidstransitie versnellen.

Horst aan de Maas kiest voor duurzame ontwikkeling

Na jaren van groei en stedelijke vernieuwing is nu de doorontwikkeling ingezet vanuit duurzame ontwikkeling. Niet meer groei en uitbreiding, maar investeren in klimaatadaptatie, duurzame ontwikkeling in stedelijk gebied en het nemen van maatregelen tegengaan hittestress.

"Wat bijzonder heeft geholpen is de CEES Duurzaam-werksessie"

Landschapspark Weert-West, De Rotonde van Morgen in de gemeente Venlo en het bedrijventerrein Kampershoek 2.0 in Weert delen een gezamenlijk kenmerk: groen. En dan niet alleen het groen van de beplanting, maar vooral ook het groen van duurzaamheid. Het groen van de Cradle to Cradle-filosofie, het groen van het BREEAM-gebiedscertificaat of het groen van een Greenlabel. Duurzaamheid die enkel en alleen maar mogelijk is geworden door de samenwerkingsvorm in deze projecten: ketensamenwerking.

Eerste cradle-to-cradle rotonde van Nederland