De Kragt van verbeelding

Vraag een aantal willekeurige mensen om te denken aan een fiets en iedereen heeft een ander beeld voor ogen. De een zal denken aan een wielrenfiets, de ander aan een hybride stadsfiets, en weer iemand anders denkt aan een oude omafiets of een tandem. Maar toon dezelfde mensen eenzelfde foto en iedereen heeft direct hetzelfde beeld op het netvlies. In ruimtelijke projecten werkt dat net zo. Dat noemen wij ‘de Kragt van verbeelding’.

Voorbeeld schuifplaatje nieuwe situatie Norbertijnenstraat

Samen werken we mét de omgeving

Participatie is onmisbaar in bijna al onze planprocessen. Ruimtelijke ontwerpopgaven maken we niet alleen voor de eindgebruikers, maar het liefst ook samen mét de gebruikers en bewoners. Zij kennen het gebied het best en zij voelen zich het meest betrokken bij hun eigen directe leefomgeving. Het gaat er niet om wat wij goed of mooi vinden, maar de eindgebruiker moet het plan omarmen. De dagelijkse praktijkervaring daarbij is onmisbaar. Het voorkomt vertragende bezwaarprocedures, maar leidt vooral uiteindelijk tot een beter functionerend en gedragen plan.

Van begin af aan inzetbaar

Voor veel mensen die ’niet in ons vak zitten’ is het lastig om ontwerptekeningen te lezen en zich er dan een voorstelling bij te maken hoe het uiteindelijk wordt. Vaak zie je in projecten dat er eerst een plan wordt uitgewerkt en er pas helemaal op het einde een fraaie visualisatie van het eindbeeld wordt gemaakt. Dan gaat het pas leven, en dan blijkt dat mensen eigenlijk iets anders hadden bedoeld. Wij maken daarom liever direct al 3D-visualisaties, die in de loop van het project steeds concreter worden. Zo begrijpen mensen het plan beter. Visualisaties zijn voor ons veel meer dan ‘een mooi plaatje’. Als schakel tussen idee en realisatie helpen ze bij het inzichtelijk maken van ontwerpkeuzes en het creëren van draagvlak voor onze projecten. Ook kan het eindbeeld aan de aannemer worden meegegeven in het aanbestedingsproces zodat die beter ‘aanvoelt wat de sfeer uiteindelijk moet worden’.

Fotomontage windmolens bij Safaripark Beekse Bergen

Visualisatiemogelijkheden

We hebben de afgelopen jaren ervaring op gedaan met verschillende vormen van visualisaties. Onderstaand lichten we graag een aantal voorbeelden aan u toe ter inspiratie.

Fotomontage
In een fotomontage (zie hierboven) hebben we gevisualiseerd hoe de eventuele plaatsing van windturbines rondom het Safaripark Beekse Bergen wordt beleefd vanuit het park en het ‘Afrika gevoel’ verstoort. Dit heeft geholpen in de regionale afweging om deze uiteindelijk elders te plaatsen.

Schuifplaatje
Met zogenaamde ‘schuifplaatjes’ zoals, bovenaan deze pagina, van de Norbertijnenstraat in Geleen kunnen bewoners zelf verschillende herinrichtingsopties beoordelen en over het huidige straatbeeld laten schuiven om zo af te wegen welke oplossing hun voorkeur heeft.

Belevingsscan
In een belevingsscan kunnen betrokkenen via een digitale enquête op ieder gewenst moment vanuit huis aangeven waar zij precies welke specifieke knelpunten ervaren. Dat levert meer nuttige informatie op dan ‘het is hier onveilig’ of ‘er wordt te hard gereden’.

Animatiefilm
Voor de Traverse in Waalre hebben we een 3D animatie uitgewerkt waarbij bewoners door het nieuwe tracé kunnen vliegen. Deze is op YouTube beschikbaar zodat je de film thuis zo vaak kunt kijken als je wilt. Ook interactieve animatiefilms waarbij je zelf kunt sturen en inzoomen op plekken die jij belangrijk vindt, zijn hierbij mogelijk.

Voorbeeld 3D animatiefilm Waalre

Educatieve instructie
Op het klimaatplein in Horst aan de Maas zijn allerlei innovatieve technieken onder de grond toegepast waar je nu niets meer van ziet. Met een animatie worden deze begrijpelijk uitgelegd.

Educatieve instructie klimaatplein in Horst aan de Maas

Projectwebsite
Voor verschillende projecten, waaronder de herontwikkeling van Merwijck in Kessel, gemeente Peel en Maas hebben we samen met INOVA een speciale projectwebsite gebouwd waarwaar nieuws over de voortgang wordt gedeeld maar waar ook bijvoorbeeld wensen vanuit de omgeving kunnen worden ingebracht.

Voorbeeld projectwebsite Merwijck Kessel

De Kragt van verbeelding is niet te onderschatten en veel meer dan een mooi plaatje!

In onze visie maken visualisaties integraal onderdeel uit van het totale ontwerpproces, en niet als ‘toetje’ op het eind. De manier waarop blijft altijd maatwerk. Wilt u weten hoe u dat in uw project het beste kunt doen? Neem gerust contact met ons op via jscha@kragten.nl of 088-3366333.