Menu
Home

Diensten > (Adaptief) Beheer > Dijkversterking

Het klimaat verandert (onder andere het neerslagpatroon) en de zeespiegel stijgt. De afvoeren van de rivieren veranderen en tegelijkertijd daalt de bodem.

Een dijkversterkingsproject is meer dan techniek. Bij het opstellen van dijkversterkingsplannen houden wij bij Kragten rekening met allerlei factoren: recreatie, ecologie, landschap en cultuurhistorie. Per dijktraject wordt dan ook gezocht naar de beste oplossing voor alle betrokkenen. Hierin speelt de omgeving een belangrijke rol. Daarom zorgt de omgevingsmanager in het kernteam op de eerste plaats voor een zorgvuldige stakeholdersanalyse en stelt hij een communicatieplan op. Het samenbrengen van omgeving, techniek, planologie en ondergrond is een van de eerste stappen.

Het sleutelwoord van een succesvol dijkversterkingsproject zit hem in samenwerken tussen alle partners. Daarnaast ook het blijven beschouwen van maatregelen die we nemen in relatie tot meerlaagse veiligheid. Meerlaagse veiligheid behoort een plek te hebben in de communicatie naar de omgeving, ook bij een dijkversterkingsproject waar alleen de dijken worden versterkt. Het gaat hierbij ook over het onder de aandacht brengen van risico’s en vluchtwegen bij een mogelijke dijkdoorbraak. Het creëren van de zelfredzame burger wordt steeds belangrijker bij het creëren van nog hogere dijken.
Projecten

 • BKN Sluiscomplexen Heel, Maasbracht en Born

  PR BKN Sluiscomplexen Heel 1.jpg arrow
 • Hydraulische analyse afsluitingsoptie Alexanderhaven

  PR Hydraulische analyse afsluitingsoptie Alexanderhaven.jpg arrow
 • Onderzoek verzandingsproblematiek Nieuwe Kade Arnhem

  NI Verzandingsproblematiek Kade Arnhem.jpg arrow
 • Sluitstukkades Zuid- en Midden-Limburg

  PR Sluitstukkades Zuid- en Midden-Limburg.jpg arrow
 • Wandelende duinen Noord-Holland

  PR Wandelende Duinen Noord-Holland 1.jpg arrowtoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal