Menu
Home

Diensten > (Adaptief) Beheer > Rioscan

Heeft u inzicht in de betrouwbaarheid en volledigheid van uw rioleringsdata? Met Rioscan kunnen drie modules los van elkaar worden ingezet om dit op efficiënte wijze te verkrijgen.

Afvoerend Oppervlak
De nauwkeurigheid en actualiteit van de inventarisatie van het verhard oppervlak blijkt vaak onbekend. Met Rioscan kan een weloverwogen keuze worden gemaakt tussen actualisatie en herinventarisatie.

Rioleringsdata
Menselijke vergissingen in het rioleringbeheer zijn niet te voorkomen. Maar een typefout kan cruciale gevolgen hebben in een rioleringsmodel. Kragten heeft binnen het rioleringsbeheer controletools ontwikkeld om dergelijke fouten te minimaliseren. 

Riool- en randvoorzieningen
De geometrie van de riool- en randvoorzieningen is vaak onbekend, terwijl dit van wezenlijk belang is voor het beheer. Het resultaat van Rioscan is een digitaal puttenboek met  filmfragmenten en schetsen waarin de geometrie, kwaliteits- en onderhoudstoestand, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de putten wordt vastgelegd.  
Projecten

  • Onderzoek verloren berging Druten

    PR Onderzoek verloren berging 1.jpg arrow
  • Opname riool- en randvoorzieningen Ell, Haler, Horn en Hunsel

    PR Riool -en Randvoorzieningen 1.jpg arrow
  • Steekproef RIOscan voor Maas en Mergelland

    PR Opname Maas en Mergelland 1.jpg arrowtoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal