Menu
Home

Diensten > Onderzoek en analyses > Be- en ontluchting

Voor het goed functioneren van de riolering is zowel de toevoer van de lucht (beluchting) als de afvoer van de lucht (ontluchting) nodig. Het afvalwater dat via de riolering wordt afgevoerd, produceert stank. Overlast kan ontstaan wanneer de be- en ontluchting niet goed werkt.

Van oudsher wordt de riolering voornamelijk via de binnenriolering en de hemelwaterafvoerleidingen aan de gevel be- en ontlucht. Problemen kunnen ontstaan wanneer systemen worden veranderd bijvoorbeeld door het afkoppelen of wanneer verschillende typen rioolstelsel worden gekoppeld.

Ontluchting van de binnenriolering kan stankproblemen binnenshuis opleveren. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. In oudere woningen en bouwwerken blijkt vaak de ontspanningsleiding te klein. De ontluchting van de binnenriolering verloopt dan geheel of gedeeltelijk via de hemelwaterafvoerleiding. Een van de effecten is dat bij (hevige) regenval de afvoeren gaan borrelen.

Wanneer de hemelwaterafvoerleiding van dergelijke woningen afgekoppeld wordt van de riolering vervalt deze ont- en beluchtingsmogelijkheid. Bij regenval zullen de afvoeren daardoor eerder en meer gaan borrelen waardoor meer rioolgassen in de woning komen en stankoverlast veroorzaken.

De interactie tussen buiten- en binnenriolering is erg complex en elke keer anders. Kragten heeft inmiddels in diverse gemeenten adviezen gegeven om overlastproblemen op te lossen. Tot nog toe is elk probleem opgelost. Zelfs overlastsituaties die al meer dan tien jaar duurden.
Projecten

  • Stank- en wateroverlast Bevernel in Bennekom

    PR Stank en wateroverlast Bennekom.jpg arrowtoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal