Menu
Home

Diensten > Ruimtelijke ordening > Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt alle wetten die zien op de fysieke leefomgeving met de bedoeling alles eenvoudiger en efficiënter te maken en de bestuurlijke afwegingsruimte te vergroten. Bovenal streeft de Omgevingswet naar een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet vraagt om andere instrumenten dan de huidige wetgeving en om een andere werkwijze. Kragten is vanzelfsprekend uw adviseur om u wegwijs te maken in de wet, de bijbehorende instrumenten en de cultuurverandering die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Instrumenten
Het omgevingsplan en de omgevingsvisie zijn hierin belangrijke instrumenten. Kragten ondersteunt u bij het opstellen hiervan en begeleidt u bij het totstandkomingsproces. U kunt nu al met ons aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie en een bestemmingsplan verbrede reikwijdte, als voorloper op het Omgevingsplan!

Cultuurverandering
Met uitsluitend de instrumenten uit de Omgevingswet worden de doelen van de Omgevingswet niet behaald. Het vraagt van iedereen; bestuur, politiek en maatschappij, een volledige ‘mindshift’, zoals minister Melanie Schultz het bij de introductie van de wet noemde. Voor een integrale benadering moeten wij veel meer samenwerken vanuit de verschillende vakdisciplines. Door met elkaar in gesprek te gaan en oog te hebben voor elkaars belangen, benaderen wij een gebied met een integrale blik. Op deze wijze ontstaat een gedragen beeld. Deze manier van werken zit in onze genen. Ons motto luidt niet voor niets: ‘de Kragt van vertrouwen’.

Oefenen en experimenteren
Er zijn nu al verschillende mogelijkheden om te experimenteren. Dit doet Kragten volop. Onze projecten benaderen wij vanuit het gedachtegoed van de Omgevingswet: integraal en beschouwd vanuit de totale fysieke leefomgeving.

Implementatie
Vanuit onze brede knowhow als breed georiënteerd adviesbureau begeleiden wij overheden en bedrijven bij de implementatie van de Omgevingswet in hun organisatie. Hierbij maken wij gebruik van de werkmethode: “de werkplaats”. Dit is een werkvorm gericht op het verbinden van vakmanschap uit verschillende invalshoeken.om met verschillende partijen het gesprek aan te gaan en kennis (expliciet én impliciet) te delen over lokale opgaven en/of thema’s .
Ook adviseren wij u over de betekenis van de Omgevingswet voor uw organisatie(structuur).Wij stellen complete implementatietrajecten op en zijn een ervaren sparringpartner voor gemeenten die de implementatie zelf oppakken.
Projecten

  • De tuinman van Sittard-Geleen

    PR De tuinman van sittard-Geleen.jpg arrow
  • Klimaatbestendig Son en Breugel 2030

    Klimaatbestendig Son en Breugel.jpg arrowtoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal