Menu
Home

Kennisgebieden > Adaptief Beheer

Functie, gebruik en beleving van de openbare ruimte veranderen sneller dan de termijnen waarvoor we de openbare ruimte aanleggen. Daarom is het tijd om bij het beheer niet meer uitsluitend te focussen op het in stand houden, maar ook op de mogelijkheden om functie, gebruik en beleving meer met elkaar in overeenstemming te brengen.

Deze opgaven stellen andere eisen aan het beheer. Door anders te kijken combineren we opgaves. Ook opgaves uit andere domeinen maken we (mede) mogelijk, zoals het langer thuis wonen of het stimuleren van beweging. Zo zetten we ruimte in om te bouwen aan duurzame gemeenschappen.

Daarom kijken we niet uitsluitend naar normen en sectoren. In plaats daarvan kijken we vanuit de gebruiker en naar de context. “We gaan van “Technisch excellent naar Maatschappelijk gewenst”, hetgeen inhoudt dat we ons niet richten op de ideale omstandigheden van de afzonderlijke onderdelen, maar kijken naar de totale beleving, zoals de gebruiker het ook ervaart.

Een andere kernwaarde is de inzet op vakmanschap.  We zien vakmanschap als voorwaarde voor goed beheer. We ontsluiten de expliciete én impliciete kennis die bij de verschillende deskundigen (beheerders, beleidsmakers, bestuurders ) aanwezig is. Gezamenlijk formuleren zij de belangrijkste uitgangspunten. Deze uitgangspunten nemen we vooraf mee in op te stellen beleids-, beheer- en onderhoudsplannen. Hierdoor laten we hun vakmanschap en hun keuzes bepalend zijn voor de uitkomst van het beheersysteem.

Door het beheer en het onderhoud beter aan te sluiten bij functie en gebruik en kan een besparing van 20% tot 30% worden gerealiseerd.

Kragten adviseert opdrachtgevers proces- en projectmatig op het gebied van adaptief beheer, burgerparticipatie, communicatie, beleidsplannen, beleidsmonitoring en financiële afwegingskaders.

 
Projecten

 • Adaptief Beheer in Valkenburg a/d Geul

  afbeelding valkenburg_bemelerweg.png arrow
 • Adaptief groenbeheer en beleidsplan gemeente Beek

  P1080630.jpg arrow
 • Begraafplaats Sambeek

  PR Begraafplaats Sambeek 1.jpg arrow
 • Begraafplaatsen Heerlen

  PR Aanpassingen begraafplaats Heerlen 1.jpg arrow
 • Beheerbestekken OMOP in beeld Roermond

  PR OMOP in beeld 1.jpg arrow
 • Beheerplan Provinciehuis Limburg Maastricht

  PR Provinciehuis Limburg Maastricht 1.jpg arrow
 • Beleidsplan openbaar groen Horst aan de Maas

  PR Groenstructuurplan Horst aan de Maas 1.jpg arrow
 • Beoordeling relatie bomen-woonstraat Sittard-Geleen

  PR Beoordeling relatie bomen-woonstraat 1.jpg arrow
 • Bomenstructuur Sittard-Geleen

  PR Bomenstructuur gemeente Sittard-Geleen 1.jpg arrow
 • Boomtaxatie Baarlo

  PR Boomtaxatie Baarlo 1.jpg arrow
 • Camping Sangershoeve Ohé en Laak

  PR Camping Sangershoeve Ohé & Laak 1.jpg arrow
 • Crematorium Tussen de Bergen Roermond

  PR Crematorium Tussen de Bergen Roermond 1.jpg arrow
 • Cultuurhistorisch Monument Maasheggen Oeffelt-Beugen

  PR Cultuurhistorisch monument Maasheggen 1.jpg arrow
 • De tuinman van Sittard-Geleen

  PR De tuinman van sittard-Geleen.jpg arrow
 • Droomrijk Efteling Kaatsheuvel

  PR Droomrijk Efteling 1.jpg arrow
 • Duurzaam rioolbeheer Rotterdam

  PR Duurzaam Rioolbeheer Rotterdam-1(1).jpg arrow
 • Elkerliek Ziekenhuis Helmond

  PR Elkerliek Ziekenhuis Helmond 1.jpg arrow
 • Ferienresort Bad Bentheim Nedersaksen

  PR Ferienresort Bad Bentheim 1.jpg arrow
 • Groenontwerp Akerstraat-Noord Heerlen

  PR Groenontwerp Akerstraat-Noord Heerlen 1.jpg arrow
 • Groenontwikkelingsplan Kerkrade

  PR Groenontwikkelingsplan Kerkrade 1.jpg arrow
 • Groenstructuurplan Roermond

  PR Groenstructuur Roermond 1.jpg arrow
 • Groenstructuurvisie Horst aan de Maas

  PR Groenstructuurplan Horst aan de Maas 1.jpg arrow
 • Herinrichting Spoorzone Mill

  PR Herinrichting Spoorzone Mill 1.jpg arrow
 • Inventarisatie fietsknooppunt-routeborden en wandelroutes Limburg

  PR Inventarisatie fietsknooppuntrouteborden Limburg 1.jpg arrow
 • Landgoed Rivieren Voerendaal

  PR Landgoed Rivieren 1.jpg arrow
 • Landschapspark Eykerstokweg Heythuysen

  PR Landschapspark Eykerstokweg 1.jpg arrow
 • Meerjarig beleidsplan wegbeheer Gulpen-Wittem

  PR Meerjarig Beleidsplan Wegbeheer 1.jpg arrow
 • Nieuwe functies in het Nederweertse buitengebied

  _W1A9781.JPG arrow
 • Onderhoud bomen Kazernelaan Weert

  PR Onderhoud bomen Kazernelaan Weert 1a.jpg arrow
 • Onderhoud riolering overkluisde Bemmel Horst

  PR Onderhoud riolering 1.jpg arrow
 • Onderhoud schoolterreinen

  PR Onderhoud schoolterreinen 1.jpg arrow
 • Onderhoud schoolterreinen SOML

  PR Onderhoud schoolterreinen SOML.jpg arrow
 • Onderhoud terreinen WBL en WML Limburg

  PR Projectmanagement onderhoud terrein WBL en WML 1.jpg arrow
 • Onderhoudsbestek gemeente Tiel

  PR Onderhoudsbestek gemeente Tiel 1.jpg arrow
 • Reconstructie Julianalaan Margraten

  PR Reconstructie Julianalaan Margraten 1.jpg arrow
 • Reconstructie Singelring Roermond

  PR Reconstructie singelring 1.jpg arrow
 • Sport op de Stort Katwijk

  PR Sport op de Stort Katwijk 1.jpg arrow
 • Sportlandgoed de Haamen Beek

  PR Sportlandgoed de Haamen 1.jpg arrow
 • Sportpark De Geusselt Maastricht

  PR Sportpark de Geusselt Maastricht 1.jpg arrow
 • Terreininrichting Rabobank Beugen

  PR Duurzame terreininrichting Rabobank 1.jpg arrow
 • Volumeberekening Hendrik Groeve Brunssum

  Volumeberekening Hendrik Groeve Brunssum 1.jpg arrow
 • Zuyd Hogeschool Heerlen

  PR Hogeschool Zuyd Heerlen 1.jpg arrowtoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal