Menu
Home

Actualisatie rioleringsdata gemeente Heerlen

Geplaatst op: 17-10-2013
  • Actualisatie rioleringsdata gemeente Heerlen
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Heerlen diverse rioleringsprojecten uitgevoerd. Deze zijn deels als revisie- en plangegevens in het beheer verwerkt, maar deels staat de oude situatie nog in het beheer.

Middels een meervoudig onderhandse aanbesteding heeft de gemeente Heerlen offerte aangevraagd voor het actualiseren van de rioleringsdata. De uitvraag bestond enerzijds uit het achterhalen en archiveren van 121 projecten. En anderzijds uit het aansturen van meetploegen voor het inmeten van 3.000-3.500 putten in de xyz- en leidinggegevens en het verwerken van de gegevens van circa 4.000 putten in het beheer. Op basis van EMVI en een presentatie heeft Kragten de beste score behaald en heeft de gemeente Heerlen aan Kragten opdracht verstrekt.

Kragten heeft alle meetwerkzaamheden in eigen hand. Zowel de opnames van de leiding- als putgegevens worden conform de eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens door eigen personeel uitgevoerd.

Eerst worden de leidinggegevens opgenomen en waar mogelijk worden de coördinaten middels GPS bepaald. Bij de opname worden gegevens meegenomen zoals de diameters van de putdeksels, de bodemhoogte en diameter van de leidingen. De bestaande gegevens worden op actualiteit gecontroleerd, waaronder ook de gegevens die op de revisie- of plantekeningen staan. De putten worden tijdens deze opname op basis van de GPS-meting rechtstreeks in ArcGIS geplaatst.

Vervolgens worden putgegevens digitaal gemeten. Dat geldt zowel voor ontbrekende XY-coördinaten als de maaiveldhoogtes. Ter controle worden ook per project enkele bestaande putten ingemeten.

De volledige opname geschiedt in twee of drie afzonderlijke werkgangen. Dit is afhankelijk of putten tijdens de inmeting van de leidingen met GPS te meten zijn. De gegevens worden rechtstreeks digitaal verwerkt en niet eerst analoog genoteerd en overgeschreven. Hierdoor wordt de kans op (lees- en type-) fouten geminimaliseerd.

De laatste stap is het verwerken van de opnamegegevens in de beheerdata van de gemeente. Doordat alle gegevens digitaal voorhanden zijn, kunnen bestanden worden gekoppeld. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar vervallen en volgeschuimde riolen en de aansluiting op de bestaande riolering. Denk bij dit laatste aan controle van aansluitende hoogtes en leidinggegevens zoals materiaal, vorm en diameter, maar ook de coördinatenfile XYZ van de putten.

Op basis van de gekozen werkmethodiek kunnen wij op een goede en controleerbare wijze voldoen aan de nauwkeurigheidseisen van de gemeente. Het project is wat betreft de opnames bijna afgerond waarna de laatste check en verwerking van de gegevens in de rioleringsdatabase plaats gaat vinden.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal