Menu
Home

Bewegen op verschillende schaalniveaus

Geplaatst op: 06-01-2014
  • Bewegen op verschillende schaalniveaus

Door de decentralisatie van overheidstaken worden nog meer sociaal-maatschappelijke vraagstukken bij gemeenten neergelegd. Het is een hele uitdaging om de oplossingen op deze vraagstukken op de juiste manier in te vullen.

Hierbij moet gekeken worden naar oplossingen op diverse schaalniveaus. Een duurzame leefbaarheidsprogramma op visie-niveau essentieel en dient operationeel gemaakt te worden. Invullingen op operationeel niveau dienen getoetst te worden aan doelen en visies.

Door van de openbare ruimte een uitdagende, prettige en aantrekkelijke gebruiksruimte te maken, waarbij ontmoeten, bewegen en genieten uitgangspunten zijn, kunnen problemen als overgewicht, integratie, verdraagzaamheid en sociale veiligheid worden aangepakt.

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt in grote mate bepaald door “gebruik en inrichting”. Door het mengen van functies en doelgroepen en het aanbrengen van de juiste elementen (zitgelegenheden, spel- sportaanleidingen, etc.) ontstaat de optimale beweeg- en ontmoetingsruimte. Mensen komen samen en zien bewegen doet bewegen.

Neem contact met ons op als u vrijblijvend van gedachten wilt wisselen over uw sociaal maatschappelijke vraagstukken in de openbare ruimte.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal