Menu
Home

Vernieuwde ISO Kragten: continue verbeteren en de klant centraal!

Geplaatst op: 05-02-2014
  • Vernieuwde ISO Kragten: continue verbeteren en de klant centraal!

Kragten werkt vanaf 2014 met een vernieuwd, compact en ‘lean’ kwaliteitssysteem. Wij brengen daarin een systeem gerichte werkwijze, het proces van continue verbeteren en de klanttevredenheid bij elkaar.

Bij ons onlangs gelanceerde nieuwe kwaliteitssysteem staat het ontzorgen van u als klant nog meer centraal dan vroeger. Het systeem, generiek van opzet, is er op gericht onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. De verbetercyclus 'plan-do-check-act' is hierbij onze leidraad.

Deze cyclus dwingt ons uw wensen exact te kennen. Wij stellen ons hierbij proactief op door als adviesbureau samen met u uw wensen nog duidelijker te krijgen en onze advisering via nieuwe invalshoeken misschien nóg passender en innovatiever te maken.

Vervolgens handelen wij naar uw wensen. Projecten worden opgedeeld in logisch afgebakende deelprojecten, eventueel met tussenproducten. Elk van deze heeft zijn eigen eisen, waaraan wij telkens - door inzet van kennis, kunde en vakmanschap - aantoonbaar voldoen voordat we verder gaan. Door dit proces van verificatie en validatie wordt de inbreng van de verschillende vakdisciplines en de overgang van de verschillende projectfases in onze integrale dienstverlening geoptimaliseerd. De kwaliteit die u van ons verwacht krijgt een betere borging en de aanpak geeft een ‘boost’ aan het ontzorgen van de klant.

Een meerwaarde van ons nieuwe aanpak in het kwaliteitssysteem is dat de verbetercyclus ons aanzet tot leren. Uit meetpunten in de cyclus zoals klantreacties, controles, evaluaties, regelmatige audits en kritieke prestatiefactoren halen wij heldere informatie. Deze gebruiken we vervolgens voor het verbeteren van onze processen die we toepassen in onze dienstverlening.

Kortom, met ons nieuwe kwaliteitssysteem zijn we klaar voor de toekomst en een betere dienstverlening voor u.

Nieuwsgierig geworden naar onze nieuwe werkwijze in het kwaliteitssysteem? Neem gerust eens contact met ons op: info@kragten.nl

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal