Menu
Home

Bedrijventerrein Kampershoek 2.0

Geplaatst op: 17-02-2014
  • Bedrijventerrein Kampershoek 2.0

Er bestaan geen standaard bedrijven, dus waarom zou er een standaard bedrijventerrein worden ontwikkeld op een bijzondere plek, langs de A2, binnen de gemeente Weert?

Met deze opdracht is Kragten aan de slag gegaan; de creatie van een bijzonder bedrijventerrein waarin grote en kleine bedrijven, lokaal of internationaal opererend, zich willen vestigen.

Een dergelijke opdracht kent een aantal stappen. Vanuit de kernkwaliteiten van het gebied is Kragten gestart met een beeldkwaliteitsplan. Dit plan legt de basis voor de visuele en kwalitatieve invulling van het bedrijventerrein en hierin wordt het onderscheidende vermogen verankerd. Met daarbij de wens en de durf van gemeente om een eyecatcher in het plan toe te staan. Deze eyecatcher in de vorm van hoogbouw/toren benadrukt de poortfunctie van het terrein, direct gelegen langs de A2.

Het beeldkwaliteitsplan is vervolgens uitgewerkt tot een inrichtingsplan. De ruimtelijke inrichting kreeg daarbij een grote mate van binding met de omgeving; niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van een molenbiotoop, bovengrondse hoogspanningslijnen en de uitdrukkelijke eis om een bedrijventerrein met een groene uitstraling te creëren. Weert is niet voor niets uitgeroepen tot de groenste stad van Europa; het plan Kampershoek 2.0 is bij de jury onder de aandacht gebracht als voorbeeld van een bedrijventerrein met een groene uitstraling.

Hier houdt het project natuurlijk niet mee op. Kragten heeft vervolgens het inrichtingsplan vertaald naar technische tekeningen. De techniek is daarbij steeds gespiegeld aan het beeld; zo is een maakbaar plan uitgewerkt tot het besteks-gereed niveau.

Als sluitstuk van de planfase is het project vervolgens aanbesteed. Zoals gezegd, er bestaan geen standaard bedrijven, dus is als contractvorm de OMOP gekozen. Een RAW-contractvorm die het mogelijk maakt om het bedrijventerrein in fases uit te voeren. Zo kan het bedrijventerrein steeds op maat en in een passend tempo worden aangelegd.

Kampershoek 2.0 zal in de komende jaren worden aangelegd. De ontsluiting op de Randweg van Weert zal bestaan uit 2 nieuwe kruispunten met een VRI-installatie volgens het principe “Groene Golf” (passender kan het niet genoemd worden.). Kragten heeft hiervoor de UAV-gc contractdocumenten opgesteld en de aanbesteding op basis van EMVI verzorgd.

In totaliteit binnen Kragten zijn bij dit project 24 eigen medewerkers betrokken, een multidisciplinair project bij uitstek.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal