Menu
Home

Besparen en meer betrokkenheid, HET KAN!

Geplaatst op: 05-03-2014
  • Besparen en meer betrokkenheid, HET KAN!

“Zoek een oplossing voor het probleem dat je hebt, niet voor het probleem dat je ziet”. Deze gedachtegang vraagt ons creatiever na te denken en verdieping te zoeken in de daadwerkelijke vraag om vervolgens gezamenlijk tot het gewenste resultaat te komen. Hierbij houden we rekening met de verschillende belangen en emoties.

Sociaal maatschappelijke problemen en besparingen worden niet opgelost door er alleen over te praten. We kunnen direct concrete stappen zetten, maar dan moeten we wel anders en ruimer gaan denken. In dit proces wil Kragten u graag meenemen. Welzijn, zorg, kanteling sociaal domein, beleven, ontmoeten en burgerparticipatie zijn kreten die wij in dit proces betrekken. Sport en bewegen is een belangrijk instrument om het sociaal en fysiek domein met elkaar te verbinden.

Een fysieke herinrichting van een openbare ruimte (sport- en beweegomgeving) is niet voldoende. Vaak wordt de oplossing snel in het operationele gezocht, terwijl wij ervan overtuigd zijn dat de oplossing op een ander (dieper) niveau ligt (tactisch of strategisch). Dat is ook het verhaal van het puntje van de ijsberg. Dieper en verder willen, vraagt om een andere manier van denken en communiceren.

Door van de openbare ruimte een toegankelijke, prettige en aantrekkelijke gebruiksruimte te maken, gedacht vanuit mogelijkheden en kansen waarbij ontmoeten, gezondheid, genieten en besparingen uitgangspunten zijn, kunnen we op de juiste manier aandacht geven aan de leefbaarheid.

Om de potenties van Sport en Bewegen volledig te benutten is het belangrijk aandacht te hebben voor meerdere gebieden:
- Sport infrastructuur
- Sport en Beweeg-arrangementen
- Beheer en exploitatie

Bent u op zoek naar mogelijkheden om invulling te geven aan de genoemde onderwerpen? Heeft u specifieke kennis nodig over renovatie dan wel uitbreiding van sportaccommodaties of over de voorzieningen zelf? Wij denken graag met u mee.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal