Menu
Home

Ervaringen aanpak regenwateroverlast in bebouwd gebied

Geplaatst op: 13-03-2014
  • Ervaringen aanpak regenwateroverlast in bebouwd gebied

Ervaringen aanpak regenwateroverlast in bebouwd gebied
RIONED heeft op 6 februari jl. het boek "Ervaringen met de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied" gepubliceerd. Het boek geeft middels 22 wetenschappelijke artikelen een beeld van de stand van zaken anno 2014. Kragten heeft een bijdrage aan dit boek geleverd in de vorm van een thema-artikel:

Regenwateroverlast in de woning: handvatten voor de rioleringsspecialist
om oorzaken te achterhalen
en oplossingen te bieden

De laatste jaren komen steeds vaker hevigere regenbuien voor. Zolang de overlast beperkt blijft tot de openbare ruimte en sprake is van een tijdelijke water op straatsituatie, is de hinder acceptabel. Maar als regenwater of zelfs rioolwater de woning binnendringt, is sprake van overlast.

Dan lopen de emoties bij bewoners vaak hoog op. Bij de analyse van de situatie moet de rioleringsspecialist zo objectief mogelijk blijven en de informatie op een juiste manier filteren. Dat vergt de nodige inspanning, zeker ook omdat door aanpassingen en verbouwingen in woningen de werking van de binnen-riolering soms nauwelijks te doorgronden is. 

Dit artikel biedt handvatten voor de rioleringsspecialist om oorzaken van regenwater­ overlast te achterhalen en oplossingen te bieden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met John Evers.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal