Menu
Home

Dijkversterking Maastricht

Geplaatst op: 27-03-2014
  • Dijkversterking Maastricht

Waterschap Roer en Overmaas werkt in het najaar van 2013 en voorjaar 2014 aan het versterken van een deel van de dijken langs de Maas te Maastricht, in de wijken Heugem, Bosscherveld en Ceramique. Hierdoor zijn de inwoners en de economie voortaan beter beschermd tegen wateroverlast bij hoogwater van de Maas.

Een deel van de dijken in Maastricht voldoet niet aan het gewenste veiligheidsniveau. Waterschap Roer en Overmaas gaat de dijken verstevigen zodat ze bestand zijn tegen een Maasafvoer van 3.275 m3 per seconde. Deze afvoer komt statistisch gezien eens per 250 jaar voor. Dit is de wettelijk vastgestelde norm voor bescherming tegen wateroverlast van de Maas in Limburg.

In Bosscherveld zijn twee locaties van de dijk niet stabiel genoeg. Een locatie wordt opgehoogd en krijgt een taludverflauwing . Bij de andere locatie , Jo-jo haven wordt aan de sluiszijde de kruin van de waterkering verbreed.

In Ceramique is de dijk niet stabiel genoeg . De dijk wordt ter hoogte van het Charles Eijckpark opgehoogd en nabij het Derlon-theater wordt de waterkering versterkt met een stalen damwand.

In Heugem worden enkele dijken hoger en steviger gemaakt door ophogen en deels verbreden van de dijk, het verflauwen van het talud, de aanleg van een nieuwe dijk en het ophogen van een groene dijk.

Zowel in Heugem alsook in Bosscherveld wordt de dijk voorzien van een nieuwe, 60 cm dikke , kleilaag en vervolgens weer afgedekt met een grondlaag die wordt ingezaaid. De vernieuwde dijk krijgt een onderhouds- wandelpad bovenop.

De startdatum is 21 oktober 2013 en de geplande opleveringsdatum is medio april 2014. De directie en het dagelijks toezicht worden verzorgd door Kragten.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal