Menu
Home

Prestatie-inkoop bij renovatie ZuidKaap

Geplaatst op: 24-04-2014
  • Prestatie-inkoop bij renovatie ZuidKaap

In opdracht van woningcorporatie TBV verzorgt Kragten de inkoopbegeleiding voor de renovatie van ZuidKaap in Tilburg, een galerijflat met 100 appartementen.

Hierbij is gekozen voor een EMVI- procedure met kenmerken van “Prestatie-inkoop”. Middels de meervoudig onderhandse procedure volgens het ARW 2012 zijn partijen geselecteerd.

De procedure bestaat uit drie fases: de selectiefase, de gunningsfase en de concretiseringsfase.
In de selectiefase wordt aan 10 gegadigden gevraagd om middels het indienen van documenten te voldoen aan de gestelde minimum eis. Aan referentieprojecten worden referentiepunten toegekend. Middels de behaalde scores worden de drie hoogst gerankte gegadigden geselecteerd.

In de gunningsfase worden de drie geselecteerden uitgenodigd om een aanbieding uit te brengen. Door de opdrachtgever wordt van de geselecteerden, naast een financiële aanbieding, aanvullende documenten gevraagd en interviews gehouden met de sleutelfunctionarissen. De beoordeling en de prijs worden middels een waardering omgezet naar geld. Hierbij wordt de systematiek “Gunnen op waarde” toegepast.

In de concretiseringsfase wordt aan de EMVI-inschrijver ruimte geboden om invulling en nadere uitleg te geven over zijn aanbieding. Het werk wordt gegund indien de EMVI-inschrijver zijn aanbieding goed onderbouwd en bewijst dat deze realistisch en haalbaar is.

TBV Wonen wil met deze aanbestedingsmethode de maximale toegevoegde waarde van de uitvoerende aannemer boven water krijgen. Kragten legt met haar filosofie op het gebied van aanbesteden de nadruk op EMVU. De Economisch Meest Voordelige Uitvoering is immers het doel van elk project.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal