Menu
Home

Eerste lichting Ketenacademie Zuid is een heugelijk feit!

Geplaatst op: 14-07-2014
  •  Eerste lichting Ketenacademie Zuid is een heugelijk feit!

16 deelnemers aan het kernprogramma “Samen werken in Samenwerken” van de Ketenacademie Zuid hebben met gepaste trots hun certificaat in ontvangst genomen.

De certificaten werden uitgereikt door prof. dr. Frank Rozemeijer, prof. Ruben Vrijhoef, vicevoorzitter Uneto-VNI Claudia Reiner en Marcel Engelbertink namens TSM. De professionals uit de overheid, bouw-, installatie- en vastgoedsector, waaronder Roger Feller van Kragten, hebben met het doorlopen van 5 modules een waardevolle stap gezet in de ontwikkeling van ketensamenwerking voor zichzelf en hun organisatie.

De Ketenacademie is een programma voor de bouwsector, waar bouwprofessionals daadwerkelijk leren samen te werken in de ketens. Er is veel aandacht voor sociale innovatie en procesinnovatie. De programma’s binnen de Ketenacademie hebben als doel om slimmer en beter samen te werken en de uitdagingen van project (on)gebonden samenwerken in de bouw het hoofd te bieden. Ketensamenwerking leidt tot efficiency, kostenbesparing, toegevoegde waarde voor de klant en duurzame innovatieve oplossingen. De ketenacademie is onderdeel van het Platform Ketensamenwerking Zuid. Zowel Nyenrode Business Universiteit als de Universiteit Maastricht en TU Delft zijn betrokken bij de inhoud van het opleidingsprogramma en verzorgen gastcolleges.

In de programma’s, die de Ketenacademie aanbiedt, zijn de eigen praktijk en de feitelijke werksituatie van de deelnemers leidend. Niet alleen het vergroten van kennis staat centraal, maar ook persoonlijke groei. De programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers uit de gehele sector. De programma’s worden verzorgd door TSM Business School. De Ketenacademie werkt nauw samen met CPI (Centre for Process Innovation in Building and Construction, TU Delft). De ketenacademie maakt gebruik van de resultaten van de ketenmonitor die door CPI is ontwikkeld.

Roger Feller: “In januari zijn wij, de eerste lichting studenten, gestart met het programma. Gedurende een half jaar werden wij begeleid door de verschillende docenten en specialisten uit de sector. Tijdens deze opleiding heb ik de theorie direct kunnen toepassen in de dagelijkse projecten. Dit leidde tot een ander inzicht, die in de praktijk erg succesvol uitpakt. Aan mij de uitdaging om de ervaringen uit de bouw ook te gaan toepassen in de grond-, weg- en waterbouwsector”.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal