Menu
Home

De toekomstige openbare ruimte

Geplaatst op: 17-09-2014
  • De toekomstige openbare ruimte

Door bezuinigen, kanteling van het sociaal domein en andere maatschappelijke ontwikkelingen zal er in de buitenruimte veel veranderen. De buitenruimte is niet meer te beheren met de dezelfde middelen en op dezelfde wijze.
Door de individualisering van de maatschappij is er ook een andere beweegvraag onder de diverse doelgroepen. Vrij bewegen neemt tegenwoordig een steeds meer belangrijke rol in dan de georganiseerde sport. Daarbij komen er veel meer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) WMO-taken bij de gemeenten te liggen.

Allemaal vraagstukken, die niet per onderwerp zijn op te lossen. Vaak worden beslissingen genomen die op korte termijn een probleem oplossen, echter op lange termijn voor veel meer problemen zorgen. Privatiseren van sportaccommodaties is een korte termijnoplossing om te kunnen bezuinigen, echter in veel gevallen op de lange termijn funest. Bij het beheer van de buitenruimte worden vaak technische oplossingen bedacht (bijvoorbeeld minder frequent maaien, schoffelen en vegen). De oplossing ligt vaak op een ander schaalniveau en in combinatie van oplossingen.

Kragten adviseert diverse gemeenten op het gebied van bezuinigingsvraagstukken, vraagstukken omtrent burgerparticipatie en hoe sport en bewegen een belangrijke pijler kan zijn om invulling te geven aan de kanteling van het sociaal domein. De invulling kan gezocht worden in het koppelen van het sociaal en fysiek domein en schakelen tussen de diverse schaalniveaus.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal