Menu
Home

Lindeplein Brunssum

Geplaatst op: 02-02-2015
  • Lindeplein Brunssum

De gemeente Brunssum vond dat het Lindeplein in Brunssum toe was aan een herinrichting. Het plein had niet de uitstraling van een stadsplein en de op het plein georganiseerde activiteiten gingen ten koste van de parkeercapaciteit. Bovendien was er geen enkele relatie tussen het plein, de horeca en de aanliggende vijver met park.

In het kader van de herinrichting ontwierp Kragten een verkeersvrij plein met zicht op de vijver. De verbinding tussen het plein en de vijver bestaat uit een betonnen trap met zitelementen. Het midden van de trap is voorzien van een cascade, waarin water stroomt vanaf het plein naar de vijver. Op het plein komt een fontein. De verlichting van de trap en cascade is in de betonelementen verwerkt. Door het dempen van een gedeelte van de vijver ontstaat ruimte voor het benodigde aantal parkeerplaatsen. Keerwanden, gewapende grond en schanskorven vangen de hoogteverschillen op.
Het Lindeplein kan natuurlijk niet zonder lindebomen. Op een aantal locaties worden grote lindebomen geplant met de benodigde ondergrondse voorzieningen. Met de nieuwe groenvoorziening op het plein is een relatie gemaakt met de aanwezige beplanting in het park.

Kragten werkte voor het project het schetsontwerp verder uit naar een voorlopig en definitief ontwerp. De technische uitdaging voor het plan bestond uit de afstemming tussen de betonelementen, de verlichting en het water. Hiervoor is in samenwerking met Gruppen Fonteintechniek een proefopstelling gemaakt. Van het definitief ontwerp is een aanbestedingsgereed civiel- en cultuurtechnisch bestek gemaakt. Dit alles met een korte strakke planning.

Kragten begeleidde de openbare aanbesteding, waarbij is gegund op basis van de “Economisch meest voordelige inschrijving”. Dit resulteerde in een uitvoering waarbij het maximale aantal parkeerplaatsen is gegarandeerd en de overlast van de aanliggende bedrijven, bewoners en horeca is beperkt.

Momenteel ondersteunt Kragten de gemeente tijdens de uitvoering.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal