Menu
Home

Aldenhofpark Hoensbroek

Geplaatst op: 16-03-2015
  • Aldenhofpark Hoensbroek

Om in te spelen op de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen besloot de gemeente Heerlen om in het project Aldenhofpark, als deelproject van het herstructureringsproject “Os Gebrook”, de inrichting van het nieuwe park af stemmen op de verschillende behoeften en doelgroepen. Nadat de voormalige LTS en een aantal arbeiderswoningen zijn gesloopt is hier ruimte ontstaan voor een multifunctioneel park omringd door nieuwe huurwoningen.

Prominent in het plan wordt een brede maatschappelijke voorziening gerealiseerd. In de voorziening zullen ook twee scholen zich vestigen. Het schoolplein is geïntegreerd in het plan, waardoor deze buiten schooltijden ook gebruikt kan worden. De afbakening van het plein wordt vormgegeven door muurtjes met re-use hekwerken. De speeltoestellen op het plein zijn voor het project speciaal ontworpen, waarbij het buitenspelen wordt gestimuleerd.

Het park kenmerkt zich door een aantal scheggen, die het hoogteverschil accentueren, dat van oorsprong in het plan aanwezig is. Tussen de scheggen lopen wandelpaden van asfalt met een gele coating. Over de scheggen heen zijn “olifantenpaadjes” gemaakt, van natuursteenmateriaal, vrijgekomen bij de herinrichting van het centrum van Hoensbroek.

De technische uitdagingen in het plan zijn de hoge grondwaterstanden, het verschil in grondgesteldheid en de grondwaterverontreiniging

Kragten heeft het ontwerp, gemaakt door de landschapsarchitect Frans Boots in samenwerking met Buitenom, uitgewerkt tot een overeenkomst met open posten (OMOP). Kragten heeft hierbij het volledige proces tussen architecten, techneuten en gemeente begeleid, om op een efficiënte wijze de wensen van de architect tot een uitvoerbaar plan te transformeren. Zowel de gemeente als Kragten werkten risico-gestuurd. Tevens begeleidde Kragten de aanbesteding volgens de niet-openbare procedure, waarbij is gegund op basis van de “Economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI). Tijdens de uitvoering zal Kragten zorgdragen voor de kwaliteitsborging en het opmaken van de deelopdrachten.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal