Menu
Home

Digitale hobbels bij ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet

Geplaatst op: 13-04-2015
  • Digitale hobbels bij ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet

Sinds eind 2014 kan een ontheffing van de Flora- en faunawet alleen nog digitaal worden aangevraagd bij de Rijksdienst, via de website mijn.rvo.nl. Bedrijven en instellingen (overheden) dienen hiertoe te beschikken over e-herkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+. E-herkenning kunt u aanvragen via de website www.eherkenning.nl.

Volgens deze website beschikt u binnen enkele dagen over e-herkenning. Onze ervaring is echter tot nu toe dat de aanvraag tot zelfs enkele maanden in beslag kan nemen. Aangezien behandeling van een ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet doorgaans reeds enkele maanden kost, kan dit de voortgang van uw project in gevaar brengen. Het tijdig aanvragen van
e-herkenning is daarom raadzaam om de planning van uw project niet in gevaar te brengen.

Uiteraard kan Kragten nog steeds de ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet voor u verzorgen. Kragten beschikt reeds over e-herkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+. U kunt via mijn.rvo.nl een machtiging verstrekken aan Kragten, waarna wij de aanvraag, voorzien van de noodzakelijke onderbouwing en bijlagen, namens u indienen. Daarbij treden wij tevens op als contactpersoon voor de Rijksdienst bij vragen over de aanvraag.

Zo garanderen wij nog steeds maximale ondersteuning bij uw ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet.

Neem voor al uw vragen met betrekking tot de Flora- en faunawet contact op met Evelien Bosch-Thomas of Roy Janssen van ons kantoor.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal