Menu
Home

Mobiliteitsplan Schinnen

Geplaatst op: 08-06-2015
  • Mobiliteitsplan Schinnen

In opdracht van de gemeente Schinnen gaat Kragten de komende maanden aan de slag om een breed gedragen Mobiliteitsplan voor de gemeente op te stellen. Bewust kiest Kragten voor de term ‘Mobiliteitsplan’, om daarmee te benadrukken dat we bewegen, ontmoeten en participeren in de maatschappij centraal hebben staan. Verkeer is immers een afgeleide van de behoefte om ons te verplaatsen en de verkeersstromen moeten in goede banen worden geleid, zodat knelpunten ten aanzien van de leefbaarheid worden voorkomen.

Wij hangen hiervoor knelpunten en oplossingsrichtingen op aan de kapstok ‘Leefbaarheid’. In zoverre is de insteek minder traditioneel verkeerskundig dan voorheen. Er komt geen ‘lijstjesplan’ uit naar voren met oplossingen voor zaken die volgens de richtlijnen niet goed zijn. Vaak resulteert dit namelijk in een grote lijst met projecten die vanuit het oogpunt van tijd en geld binnen de planhorizon onmogelijk allemaal uitvoerbaar zijn. Vandaar dat wij in het Mobiliteitsplan veel meer de nadruk leggen op leefbaarheid en welke principekeuzes ten aanzien van verkeer gemaakt moeten worden om de leefbaarheid in brede zin te waarborgen.

Neemt niet weg dat er ook een aantal verkeerskundig hete hangijzers een plek moeten krijgen in het Mobiliteitsplan. Denk hierbij vooral aan de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg en de gevolgen die deze weg heeft voor de verkeersstromen in de gemeente Schinnen. Daarnaast spelen al enkele jaren discussies over parkeren en schoolomgevingen in de diverse dorpskernen. Tevens wordt de wegcategorisering opnieuw tegen het licht gehouden en worden uitspraken op hoofdlijnen vertaald naar een structuurkaart die laat zien waar binnen de gemeente de verkeersfunctie centraal staat en waar vooral de verblijfsfunctie centraal staat. Op basis van deze nieuwe wegcategorisering worden uitspraken gedaan over de gewenste herinrichting van bepaalde wegen en kruispunten die er nu negatief uitspringen.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal