Menu
Home

Kragten aan de slag met BGT Limburg

Geplaatst op: 22-06-2015
  • Kragten aan de slag met BGT Limburg

Begin dit jaar heeft het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) het project “Transitie en Bijhouding Grootschalige Topografie Limburg” aan Kragten gegund.

Het winnen van dit project betekent dat Kragten stevig aan de slag is gegaan om de BGT op te bouwen voor de gemeenten Weert, Nederweert, Roermond en Leudal. Daarnaast zal Kragten in dit project ook de BGT opbouwen voor de waterschappen “Peel en Maasvallei” en “Roer en Overmaas”.

De vier gemeenten werken samen om de BGT op een verglijkbare manier te realiseren. Kragten zorgt daarbij voor de opbouw van de BGT op basis van de huidige GBKN, aanvullende beheerbestanden en luchtfoto’s. De gemeenten hebben de uitdaging om te zorgen dat de BGT in hun organisatie een centrale plek krijgt, inclusief de koppelingen met het beheer en de uitwisseling met de landelijke voorziening.

De minicompetitie “Project Limburg” is één van de reeks minicompetities die de SVB-BGT uitschreef om gemeenten en waterschappen te faciliteren bij de opbouw van de BGT. De wet vereist dat eind dit jaar iedereen klaar moet zijn met de opbouw van de BGT. Vanuit de landelijke voorziening is dan voor heel Nederland een Basiskaart Grootschalig Topografie beschikbaar.

In nieuwe projecten van Kragten wordt de toekomstige BGT al ingezet als basis voor de opbouw van allerlei informatiebestanden. Ook organisaties die niet zelf de BGT opbouwen, kunnen veel profijt hebben van het werk dat er met de opbouw van de BGT al is verricht. Denk hierbij aan woningbouwcorporaties, scholen, zorginstellingen die eveneens een deel van de buitenruimte beheren. Zij kunnen perfect aansluiten op de nieuwe basiskaart.

Kragten loopt voorop bij inwinning, beheer en analyse van Geodata. Wilt u de buitenruimte slim beheren? Wilt u weten wat de buitenruimte u werkelijk zou moeten kosten? Maak een afspraak met onze adviseurs.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal