Menu
Home

QuickScan beweegvoorzieningen Veldhoven

Geplaatst op: 20-07-2015
  • QuickScan beweegvoorzieningen Veldhoven

Al bij het opstellen van de kadernota 2009-2014 besefte de gemeente Veldhoven dat een goed sportbeleid meer is dan de instandhouding van accommodaties. In deze kadernota en de daaruit volgende uitwerkingsnota is al duidelijk zichtbaar dat de gemeente Veldhoven sport in wil zetten voor maatschappelijk belang.

Maar de maatschappij alsmede de verantwoordelijkheden van een gemeente veranderen. Ook nu is dit het geval. Toenemende individuele sporters en de overdracht van de WMO naar de gemeente hebben impact op het sportbeleid. De gemeente Veldhoven is zich bewust van deze veranderingen en wil het sportbeleid dan ook opschalen naar een beweegbeleid. Er wordt niet alleen meer gekeken naar verenigingen of sportparken maar veel meer naar beweegvormen en beweeglocaties.

Vanuit eerdere landelijke onderzoeken en onderzoeken naar trends is veel algemene informatie beschikbaar, die varieert van informatie over sporters, intensiteit, kosten en participatie. Maar geeft deze inzicht over de inwoners van de gemeente Veldhoven? Is deze informatie gericht op een breed scala van beweegmogelijkheden? Weten we hierdoor welk beweegpotentieel er binnen de gemeente aanwezig is? Antwoord op bovenstaande vragen is nee! Het geeft informatie over een deel van de bevolking, namelijk de sporter. En is dit de groep die we graag wat meer zien bewegen? De informatie is natuurlijk wel bruikbaar. Kragten combineert dit met gerichte gegevens van en over de gemeente Veldhoven zodat een basis ontstaat. Deze basis vormt een startpunt om te bepalen wat de gemeente Veldhoven wil, kan en moet. De enige goede basis waarop beleid kan worden geformuleerd.

Kragten voert deze opdracht uit voor Sportservice Noord-Brabant.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal