Menu
Home

Een passende openbare ruimte met behulp van GISIB

Geplaatst op: 31-08-2015
  • Een passende openbare ruimte met behulp van GISIB

Kragten verzorgt het assetmanagement voor het businesspark Fresh Park Venlo. Het vertrouwen en de gedeelde visie over het beheer van de openbare ruimte resulteert in een uitbreiding van de samenwerking en de implementatie van GISIB.

Wat is Fresh Park Venlo?
Fresh Park Venlo is de thuishaven van 130 versbedrijven. Op het businesspark wordt vlees, vis, zuivel, sierteelt en groente en fruit geteeld, verhandelt, verpakt en getransporteerd. De concentratie van vakkennis maakt dat de zeer uiteenlopende type ondernemers gebruik kunnen maken van elkaars kennis en dat het bedrijventerrein optimaal ingericht kan zijn voor deze versbedrijven.

Meer dan een verzameling bedrijven
Het businesspark bestaat naast de bedrijven ook uit gedeelde ruimte, zoals de wegen en het groen. Voor deze ruimte is een parkmanagementconstructie in het leven geroepen. De bedrijven betalen een bijdrage voor de aanwezigheid en de uitstraling van deze ruimte.

Deze constructie vraagt wel om een transparante wijze van verantwoorden van de bijdragen van deze bedrijven. De dynamiek op de agro-food markt maakt bovendien het voortdurend stellen van de vraag “Need to have or nice to have?” noodzakelijk. De focus ligt dus altijd op kansen en doelmatigheid.

Belangrijke rol voor GISIB
Om deze kansen, doelmatigheid en transparantie mogelijk te maken is het noodzakelijk het beheerinformatiesysteem op orde te krijgen. De basis voor het beheer wordt gevormd door onderstaande driehoek. Informatie (GIS), beheer van de tekeningen en documenten (sharepoint) en het Beheersysteem (GISIB).

Het parkmanagement, de inspecties en de projecten zorgen voortdurend voor informatie. Deze informatievoorziening is van belang om te kunnen komen tot adaptieve keuzes. Wanneer dit niet goed op orde is, is het lastig een keuze te maken.
Het maken van deze keuze gaat verder dan het traditionele weg-, riool- of groenbeheer.
Veel informatie staat op tekeningen. Deze informatie is relatief statisch. GISIB maakt het voortdurend beheren van deze informatie mogelijk. Zo houden we met behulp van GISIB grip op de actuele situatie en maakt het de strategische keuze voor en het sturen naar de toekomst inzichtelijk. Het maakt het eenvoudiger het operationele beheer te plannen, te begroten en te beheren.

GISIB is in september 2015 gereed om deze functie te gaan vervullen.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal