Menu
Home

BGT Valkenburg opgeleverd!

Geplaatst op: 12-10-2015
  • BGT Valkenburg opgeleverd!

Kragten heeft de BGT van de gemeente Valkenburg aan de Geul gereed. Het bestand kwam in een prettige samenwerking met de gemeente tot stand. De gemeente Valkenburg aan de Geul koos voor inwinning op basis van IMGEO, een uitgebreide variant van het BGT datamodel met daarin veel extra objecten, zoals bijvoorbeeld afwateringselementen, bomen en putten. Op deze manier kan de gemeente het bij diverse werkprocessen inzetten. Nu de opbouw van de BGT gereed is, zal de BGT gekoppeld worden aan het beheerpakket GISIB, waarmee de gemeente Valkenburg aan de Geul haar buitenruimte integraal beheert.

De BGT is gereed, maar wat nu?
Kragten is nu in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul het proces voor de bijhouding van de BGT aan het inrichten. Kragten ontwikkelde hiervoor een tool dat ervoor zorgt dat bronhouders eenvoudig en op elk moment in staat zijn om mutaties door te geven. Mutaties worden daarna terrestrisch of fotogrammetrisch ingewonnen en verwerkt in de BGT. Door deze periodieke actualisatie blijft de data binnen altijd synchroon met de situatie buiten. Een slimme koppeling van de BGT met GISIB en andere basisregistraties (waaronder BAG), zorgt ervoor dat ook bij andere afdelingen de ruimtelijke data actueel blijft, dus eenmalig inwinnen voor meervoudig gebruik.

Geo-informatie staat hiermee centraal in de organisatie. De BGT zal niet alleen gebruikt worden voor het analyseren van ruimtelijke gegevens of het beheren van de buitenruimte, maar kan ook worden ingezet bij omgevingsprocessen, plantopografie of voor het bepalen van afwateringsstromen.

Op dit moment werkt Kragten ook aan de BGT-opbouw van twee waterschappen en diverse andere gemeenten, zodat ook zij binnenkort zullen beschikken over een actuele en nauwkeurige kaart. Onmisbaar voor de organisatie.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal