Menu
Home

Het vGRP van de gemeente Son en Breugel uit de startblokken!

Geplaatst op: 26-10-2015
  • Het  vGRP van de gemeente Son en Breugel uit de startblokken!

Na het veelvuldig uitvoeren van inrichtingsprojecten, waaronder het Sonniuspark en het recent afronden van het Basisrioleringsplan, is Kragten gestart met het opstellen van het vGRP (Verbreed Gemeentelijk RioleringPlan) voor de gemeente Son en Breugel. Een uitdagend project gericht op maatwerk.

Maar wat is nu een vGRP ?
Het vGRP beschrijft hoe de gemeente invulling geeft aan haar wettelijke zorgplichten voor het afvalwater, hemelwater en grondwater. Elk vGRP is maatwerk en een blauwdruk van het specifieke onderliggende rioolstelsel.

We zijn gestart met de evaluatie van het voorgaande GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan). Immers willen we weten wat er is uitgevoerd en waar de knelpunten liggen. Hierna is er ruimte voor verdere uitdieping van de ambities en de verfijning vanuit bestuurlijke inbreng en de verschillende disciplines binnen de vakafdeling. Op basis van de dan verkregen strategische gegevens kan bepaald worden wat moet worden uitgevoerd om te komen tot een operationeel uitvoeringsprogramma en zullen we in het vGRP op transparante wijze vastleggen hoe de zorg voor het stedelijk watersysteem wordt ingevuld.

Water stroomt en meerdere partijen zijn hierbij betrokken. Daarom zal samenwerking en afstemming altijd noodzakelijk zijn. Het vGRP is een goede katalysator hiervoor. Middels werksessies brengen we meerdere partijen bij elkaar voor de harmonisering van elkaars belangen en leggen we uiteindelijk in het vGRP vast hoe we de samenwerking vorm gaan of blijven geven.

De keuzes die de gemeente Son en Breugel maakt in het vGRP, vormt de basis waarop de gemeente haar beleidsambitie voor de komende planperiode(s) kan bepalen. Met het vGRP is de gemeente Son en Breugel goed voorbereid op de toekomst!

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal