Menu
Home

Vispassage en klepstuw op historische locatie

Geplaatst op: 10-12-2015
  • Vispassage en klepstuw op historische locatie

Vertical Slot Vispassage Kleine Dommel
De aanleg van deze vispassage en stuw maakt onderdeel uit van het project ‘Herinrichting Beekdal Kleine Dommel’. Het gaat naast de aanleg van de vispassage en stuw om de vorig jaar gerealiseerde aanleg van de Natte Natuurparel inclusief 2,2 km aan beekherstel.

Het doel van de vistrap is het passeerbaar maken van de stuw voor diverse vissoorten. Daarmee zijn paaiplaatsen bereikbaar en wordt meer uitwisseling mogelijk tussen populaties. Vanwege het peilbeheer en om waterverlies van de watermolen te voorkomen is gekozen voor een vertical slot vispassage. De nieuwe stuw heeft op hoofdlijnen hetzelfde bovengrondse aangezicht gekregen als de oude. De klassieke tandheugelbedieningen van de oude stuw worden teruggeplaatst, maar krijgen geen functie meer. Vanaf december 2015 zal het waterpeil van de Kleine Dommel automatisch via de klepstuw geregeld worden

Advisering en samenwerking
Voor dit project heeft Kragten de onderzoeken begeleid en uitgevoerd, zoals sonderingen, (water)bodemonderzoek, het plaatsen van peilbuizen en een landmeetkundige opname. Tevens zijn de vergunningen aangevraagd en de meldingen gedaan, waaronder de omgevingsvergunning, BUS-melding en ontgrondingsmelding. De constructieberekeningen, de tekeningen het bestek zijn door Kragten en deels door derden gemaakt. Kragten heeft hierin de volledige regie en validatie van de geleverde producten verzorgd. Verder heeft Kragten begeleid in de aanbesteding en tijdens de uitvoering.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal