Menu
Home

Behoeftebepaling Sportpark de Boekhorst en De Schelft

Geplaatst op: 22-02-2016
  • Behoeftebepaling Sportpark de Boekhorst en De Schelft

De recente ontwikkelingen in de omgeving van het sportpark De Boekhorst geven
aanleiding goed te kijken naar de inrichting en het gebruik van het sportpark. Na een ruimtelijke studie naar de mogelijkheden, was het tijd om de behoefte van de verenigingen en andere gebruikers in kaart te brengen.
De gemeente Noordwijkerhout heeft daarbij, voor deze vraagstelling,  niet alleen gekeken naar de vraag maar ook naar de te verwachten investeringen in de toekomst. Hierdoor zijn ook de gebruikers van het complex De Schelft bij de behoeftebepaling betrokken.

Kragten sprak met alle gebruikers van het sportpark de Boekhorst en De Schelft, variërend van de voetbalvereniging tot aan de ouderenbond, over de huidige situatie, de toekomstverwachtingen, de knelpunten, etcetera. Vanzelfsprekend kwam ook de vraag aan de orde welke voorzieningen zij nodig hebben voor hun activiteiten, nu en in de toekomst. Rekening houdend met een aantal toekomstige ontwikkelingen, zoals onder andere de vergrijzing, de individualisatie en de zorg. Door het proces op deze manier in te steken werd informatie die niet uit cijfers/kengetallen te herleiden is toch gedetecteerd.

Vervolgens is door Kragten de verkregen informatie getoetst aan maatschappelijke ontwikkelingen en de van toepassingen zijnde normen en richtlijnen. In een rapportage zijn de bevindingen en de input vanuit de gebruikers verwerkt tot een overzichtelijk geheel. De rapportage diende als basis voor een gemeentelijke discussie over de ontwikkeling van beide locaties, waarna een uitgangspuntennotitie is opgesteld die verder wordt besproken.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal