Menu
Home

Adaptief beheer blijkt een succesvolle formule!

Geplaatst op: 07-04-2016
  • Adaptief beheer blijkt een succesvolle formule!

De afgelopen jaren zijn de budgetten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte behoorlijk teruggeschroefd. De kwaliteitsniveaus voor het beheer en het onderhoud zijn naar beneden bijgesteld. Steeds meer gemeenten zien hun achterstallig onderhoud toenemen en het tekort is structureel.

Geld is niet de oplossing. De oplossing zit in het anders kijken naar beheer. Voordat we overgaan op het in stand houden, kijken we naar de openbare ruimte in de context. We vragen ons af of het gebruik, de functie en de inrichting gewenst is en met elkaar in overeenstemming is. Pas als dit zo is gaan we over op het beheren. Zolang dit niet het geval is, vloeit beheergeld onnodig weg. Situaties die niet meer aansluiten bij het gebruik blijven we, te vaak tegen beter weten in, in stand houden.

Wij hebben inmiddels ervaring in adaptief beheer en de opdrachtgevers zien hier de meerwaarde van in. Dit resulteerde in opdrachten voor bijvoorbeeld:
- ABOR (Adaptief Beheer Openbare Ruimte) beleidsplan gemeente Sittard-Geleen
- Groenbeleidsplan gemeente Beek
- Adaptief wegbeheer gemeente Valkenburg
Binnen deze projecten wordt de inhoudelijke kennis ontsloten middels “werkplaatsen” en heeft het communicatietraject met de burger een zeer belangrijk aandeel.

Voor elke opdrachtgever die met beheer en onderhoud te maken heeft, is dit een mogelijkheid om (de onder druk staande) budgetten op de juiste manier in te zetten.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal