Menu
Home

BGT als basis voor uniforme matenplannen

Geplaatst op: 30-05-2016
  • BGT als basis voor uniforme matenplannen

Leidingbeheerders willen bij nieuwbouwprojecten graag in een vroeg stadium weten hoe de nieuwe situatie er in de toekomst uit gaat zien. De aangeleverde tekeningen zijn vaak ongeschikt om buiten als ondergrond te gebruiken.  De tekeningen staan vol met onnodige informatie voor de leidingbeheerders en de gegevens die ze wel nodig hebben zijn slecht terug te vinden.

In opdracht van LSV-GBKN /Kadaster zetten wij de plantekeningen om naar eenduidige matenplannen. Alleen nieuwe informatie wordt weergegeven. Hierdoor is voor de leidingbeheerders direct zichtbaar wat er verandert en waar.

In 2015 was de basis voor dit project de GBKN. Als de BGT voor een gebied klaar is, wordt nu de BGT als basiskaart gebruikt.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal