Menu
Home

Hittestress in beeld

Geplaatst op: 13-09-2016
  • Hittestress in beeld

Een hulpmiddel voor klimaatadaptatiemaatregelen.

Dat het op plekken met veel verharding warmer is dan daarbuiten is algemeen bekend. Hoe groot de verschillen zijn of welke maatregelen men zou kunnen nemen om bijvoorbeeld kwetsbare groepen (zowel mensen als dieren) te beschermen, is veel minder bekend. Een interdisciplinair team van Kragten houdt zich bezig met deze vraagstukken en maakt de vertaling naar inrichtingsmaatregelen.

Om het ruimtelijke beeld te verduidelijken maken wij gebruik van verschillende hitte-gerelateerde detailkaarten. Denk hierbij aan de gemeten temperatuur, de bebouwings- en verhardingsdichtheid, het verschil in ruraal en stedelijk gebied én de bevolkingsopbouw. Door vergelijkingen te maken van verschillende thema’s kunnen knelpunten aan het licht komen. Bijgaande kaarten laten bijvoorbeeld zien dat op sommige plaatsen relatief veel 65-plussers wonen in buurten die op zomerse dagen duidelijk warmer dan gemiddeld worden.

Vanuit deze analyse krijgt men een hittestresskaart en kan men op wijkniveau inrichtingsmaatregelen treffen die er echt toe doen.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal