Menu
Home

Risico-gestuurde contractvoorbereiding Venlo

Geplaatst op: 27-09-2016
  • Risico-gestuurde contractvoorbereiding Venlo

Begin 2016 legde de gemeente Venlo de uitdaging bij Kragten neer om in een zeer kort tijdsbestek het contract voor te bereiden voor de realisatie van twee rotondes en een fietstunnel aan de Venrayseweg in Venlo.

Voor de contractvorming stelde Kragten een geïntegreerd contract op binnen het juridische kader van de UAV-GC 2005. Dit wil zeggen dat de opdrachtnemer van dit contract zowel de verantwoordelijkheid heeft voor de realisatie, als ook voor het ontwerpen van het plangebied.

Om binnen een kort tijdsbestek een deugdelijk contract te realiseren, voerde Kragten in een vroeg stadium een risicoanalyse uit. Dit bood de kans om grote risico’s in de voorbereidingsfase te beheersen en de technische uitvoeringsrisico’s te verwerken in het contract.

Een belangrijke weging bij de beoordeling van de inschrijving is hoe de aannemer met de geïnventariseerde risico’s omgaat. Doordat er vanaf het begin van dit project risicomanagement is toegepast zijn de risico’s van het project goed afgepeld. Er is onderscheid gemaakt in grote en kleine risico’s en waar de focus van de voorbereiding en het contract moest liggen.

Door risicomanagement bij de opdrachtnemer te verplichten, zien wij ook de realisatiefase met vertrouwen tegemoet.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal