Menu
Home

Nieuwe Wet Natuurbescherming

Geplaatst op: 01-01-2017
  • Nieuwe Wet Natuurbescherming

Vanaf 1 januari vervangt de Wet Natuurbescherming de Flora- en faunawet (beschermde planten- en diersoorten), de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten) en de Boswet (houtopstanden).

De lijst met beschermde soorten is gewijzigd. Klik hier voor de actuele lijst. Voor de kenners: vissoorten als kleine modderkruiper en bittervoorn en plantensoorten, zoals rapunzelklokje, zijn bijvoorbeeld niet langer beschermd.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal