Menu
Home

Inzicht in beheer- en servicekosten Wonen Zuid

Geplaatst op: 04-09-2017
  • Inzicht in beheer- en servicekosten Wonen Zuid

Veel woningcorporaties hebben de woningen die ze beheren goed in beeld. De eigendommen en haar verplichtingen buiten de woningen (buitenruimte) zijn niet altijd even goed inzichtelijk. Deze buitenruimte moet beheerd worden en kost dus geld. Vandaar dat het belangrijk is om hier inzicht in te krijgen. Welke kosten van dit beheer kunnen bijvoorbeeld via de servicekosten worden doorbelast aan de gebruiker?

Naast het inzichtelijk maken van het totale eigendom van bijvoorbeeld Woonstad Rotterdam, hebben we dit onlangs ook gedaan voor woningcorporatie Wonen Zuid. Het begint met een goede inventarisatie. Met behulp van actuele luchtfoto’s is er een opname van de openbare ruimte van Wonen Zuid gemaakt.

De complexen zijn geïnventariseerd op basis van beheereenheden, die vervolgens zijn verwerkt in gis-tekeningen. De gis-tekeningen vormen tevens de basis voor Wonen-Zuid om hun kadastrale eigendommen te kunnen raadplegen, beheereenheden in te zien, wijzigingen vast te leggen en toekomstige ontwikkelingen aan te geven.

Naast de inventarisatie is ook een contract opgesteld voor het onderhoud van de buitenruimte in de vorm van een raamovereenkomst hetgeen flexibiliteit geeft in kwaliteit en uitvoeringsperiode. Tevens ondersteunt Kragten Wonen Zuid bij het proces van op een andere wijze omgaan met het nieuwe onderhoudscontract en de uitvoerende partij.

Hiermee heeft Wonen Zuid haar woningen én buitenruimte volledig in beeld.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal