Menu
Home

Nominatie voor de NSTT No-Dig Award en Publieksprijs 2017

Geplaatst op: 07-09-2017
  • Nominatie voor de NSTT No-Dig Award en Publieksprijs 2017

Het project ‘Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek in Leeuwen’, waarin de innovatieve uitvoeringsmethode Buis-in-koker met Pipe Mover 2.0 is toegepast, is genomineerd voor de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs 2017!

In Leeuwen, een wijk van Roermond, is in het kader van de renovatie van het gehele stedelijke tracé van de overkluisde Maasnielderbeek, een bijzonder werk uitgevoerd. In de wijken Maasniel en Leeuwen stroomt de Maasnielderbeek door een betonnen overkluizing, die in de jaren ’30 van de vorige eeuw is aangelegd. Deze overkluizing volgt een slingerend, gebogen tracé direct onder het trottoir, tegen de perceelgrenzen van de woningen. Gemeente Roermond stelde vast dat de 700  meter overkluizing in de wijk Leeuwen zwaar aangetast was en groot onderhoud of vervanging noodzakelijk was. Hiertoe is de gemeente een onderhoudsproject gestart.

De werkruimte was beperkt, vervolgens bleken er verspreid over het tracé nog 32 kabels en leidingen van nutsbedrijven dwars door de koker aangelegd te zijn. Na gedegen onderzoek en afweging van diverse varianten door Kragten is de buis-in-koker-methode als beste oplossing geselecteerd. Daarbij is slim materiaal gebruikt, de HOBAS GVK-buizen. Met een innovatieve aanpak van aannemer Heijmans is vervolgens de uitvoeringstechnologie om de buizen in te rijden en schuiven  doorontwikkeld. Hiermee kon het gemis aan KLIC-informatie van oude, onbekende nutsinfra worden ondervangen. 

Het unieke van dit project is dat het optimale kwaliteit biedt tegen gunstige kosten in combinatie met minimale impact op de omgeving. Een toonbeeld van wat sleufloze techniek te bieden heeft. Tijdens het No-Dig Event op 11 en 12 oktober zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal