Menu
Home

Haalbaarheidsonderzoek herlocatie sportverenigingen

Geplaatst op: 05-10-2017
  • Haalbaarheidsonderzoek herlocatie sportverenigingen

De gemeente Horst aan de Maas moet een keuze maken of ze wel of niet een nieuwe sportaccommodatie voor drie verenigingen (AVV America, RKSV Meterik en TC America) wil realiseren. De gemeente heeft aan Kragten gevraagd om dit te onderzoeken, zodat de gemeenteraad een weloverwogen keuze hierover kan maken.

Kragten ging met de verschillende verenigingen in gesprek om hun wensen en ideeën te verkennen. We brachten de huidige situatie in kaart door te kijken naar de gebruikers en de verenigingen, de hoeveelheid leden en teams in de afgelopen jaren, eventuele samenwerkingen en voorkeuren. Ook betrokken we de fysieke hoedanigheid van de sportparken hierin.

Om een beeld te schetsen van invloedrijke ontwikkelingen keken wij onder andere naar demografie, ontwikkelingen in sportdeelname, teamsporten en solo sporten, technologisering en individualisering nu en in de toekomst. Vervolgens brachten wij de groeiprognose per sport in kaart en deden wij uitgebreid onderzoek naar de benodigde capaciteit, waarbij rekening is gehouden met de organisatie en de mate van belasting. Tevens deed Kragten onderzoek naar de afstand voor alle leden van en naar elke sportaccommodatie.
Op basis van deze info zijn er verschillende scenario’s in beeld gebracht, waarop zowel de verenigingen en de gemeente een onderbouwd besluit kunnen nemen.

De verenigingen hebben op basis van bovengenoemd onderzoek gezamenlijk de voorkeur voor de locatie Eickhorsterweg. Een scenario met een realisatie van twee natuurgrasvelden, een kunstgrasveld en twee all-weather-tennisbanen. De gemeenteraad kan met dit onderzoek een weloverwogen keuze maken.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal