Menu
Home

Samen de verbinding maken

Geplaatst op: 03-11-2017
  • Samen de verbinding maken
  • Samen de verbinding maken

Al jarenlang is de N280 het onderwerp van gesprek in de regio Midden-Limburg. De N280 dient te worden aangepast, zodat deze beter past bij de regionale economische ontwikkelingen en ambities van Midden-Limburg.

Voor het deel van de N280 in Roermond zijn de plannen gereed. Voor het deel van de N280-West in de gemeente Leudal, vanaf de Kelperbrug tot aan de Napoleonsbaan, is Kragten samen met Wagemaker bezig met de volledige planvoorbereiding. Binnen het project werken provincie Limburg, Wagemaker en Kragten nauw samen om te komen tot een integraal ontwerp.

Recent is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld en ter toetsing voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r.. Het NRD vormt de basis voor de milieueffectrapportage. In het provinciaal inpassingsplan (PIP) wordt het integraal ontwerp uiteindelijk juridisch-planologisch geregeld.

Hierna kan de uitvoering van start gaan om te komen tot een betere verkeersdoorstroming, waarmee de leefbaarheid en veiligheid wordt verbeterd. Een mooi voorbeeld van “verbinden doe je samen”.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal