Menu
Home

Afvalbeleid, een zaak van gemeente én inwoners in Sittard-Geleen

Geplaatst op: 10-01-2018
  • Afvalbeleid, een zaak van gemeente én inwoners in Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen wordt in toenemende mate geconfronteerd met afvaldumpingen en het bijplaatsen van afval nabij inzamelvoorzieningen. De tonnages afval en de bijbehorende kosten voor het verwijderen nemen al verscheidene jaren achter elkaar toe.

Eerder heeft Kragten de beleidsvisie ‘De Tuinman’ opgesteld, gericht op het actief betrekken van de inwoners bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Daarnaast werd door Windmill een gemeentelijke grondstoffenvisie geschreven vanuit de filosofie van de circulaire economie.
Na het bundelen van de krachten van Windmill en Kragten zijn we gezamenlijk aan de slag gegaan met de problematiek van de afvaldumpingen. In de gemeentelijke filosofie van ‘De Tuinman’ is dit opgepakt in samenspraak met de inwoners.

De aftrap vond plaats middels een afvalconferentie op 25 oktober jongstleden die zeer druk bezocht werd door de inwoners. Tijdens de conferentie zijn veel ideeën opgehaald bij de inwoners en hebben inwoners zich aangemeld als ambassadeur om actief mee te denken gericht op een actieve aanpak. 

Inmiddels wordt met behulp van werkgroepen bestaande uit diverse betrokken partijen gewerkt aan een verbetering van de leefomgeving.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal