Menu
Home

Opstellen klimaatvisie en klimaatagenda Cranendonck

Geplaatst op: 13-02-2018
  • Opstellen klimaatvisie en klimaatagenda Cranendonck

De wateroverlast in 2016 in de gemeente Cranendonck heeft geleid tot een concrete behoefte aan het krijgen van meer inzicht in de kwetsbare gebieden binnen de gemeente. De kwetsbare gebieden maakt Kragten inzichtelijk met behulp van de Stresstest.

Voor de lange termijn is het doel om een breed gedragen klimaatvisie en klimaatagenda op te stellen, die voldoet aan het beleidsmatig kader. Deze resultaten geven aan hoe de gemeente wil omgaan met extreme regenbuien, maar ook met droogte en hitte.

Om te komen tot een breed gedragen visie maken wij gebruik van de werkmethode: “de werkplaats”. Dit is een werkvorm gericht op het verbinden van vakmanschap uit verschillende invalshoeken.

Aan de hand van de klimaatkaart met de kwetsbare gebieden gaat Kragten aan de slag om te kijken hoe we het hemelwater kunnen gaan sturen, zodat knelpunten worden opgelost en het water een meerwaarde krijgt in de openbare ruimte. Gezocht wordt naar integrale oplossingsrichtingen, zodat naast water ook de hitte- en droogteknelpunten behandeld worden.

Door in te zetten op dit integrale proces waarbij gebruik wordt gemaakt van vele soorten vakmanschap en de daarbij behorende kennis, transformeren we het probleem van wateroverlast dat de waterambtenaar heeft naar veel meer breed gedragen maatschappelijke oplossingsrichtingen die duurzaamheid en toekomstgericht zijn.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal