Menu
Home

Athletic Skills Model (ASM)

Geplaatst op: 28-02-2018
  • Athletic Skills Model (ASM)

Het Athletic Skills Model (ASM) is een andere manier van denken over bewegen voor de top- en breedtesport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg.

De optimale ontwikkeling vindt plaats als alle partijen vanuit eenzelfde, gefundeerde visie werken. Het ASM is onderbouwd door wetenschap en praktijk, waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorisch leren, met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie.

Het ASM ontwikkelt beweegprogramma’s en -faciliteiten voor de ontwikkeling van een gezond actief leven en biedt een mogelijke springplank richting topsport. ASM wil sportverenigingen, scholen, sportbonden, gemeentes en gezondheidsinstellingen helpen door een gestructureerde aanpak aan te bieden voor een gezonde leefstijl voor jong en oud, elite en amateur, valide en minder valide.

Deze visie vertaalden Kragten en ASM vervolgens naar de inrichting van binnen- en buitenvoorzieningen en de openbare ruimte: de Skills Garden. Routes in de openbare ruimte en verbindingen tussen voorzieningen waar alle doelgroepen vanuit een wetenschappelijke visie bezig zijn met hun gezondheid en welbevinden.

Het ontwerpproces vindt plaats samen met de belanghebbenden (buurt, onderwijs, zorg, gemeente etc.) waardoor er draagvlak ontstaat voor de invulling en gebruik van de Skills Garden.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal