Menu
Home

Retailvisie gemeente Ede

Geplaatst op: 13-03-2018
  • Retailvisie gemeente Ede

Een Retailvisie ...

Vrijwel elke Retailvisie in Nederland richt zich op de problematiek van overaanbod van vierkante meters detailhandel op locaties met onvoldoende economisch perspectief. Daarnaast is er de behoefte om ruimte te bieden aan nieuwe concepten op kansrijke plekken. Dit is vaak complex, zeker in de (boven)regionale context waarin afspraken gemaakt moeten worden.

en nu..?
Het formuleren van concrete oplossingen voor deze opgaven vraagt om een adaptieve aanpak, het vraagt om maatwerk. Een gedetailleerd overzicht van de feitelijke planologische mogelijkheden is hierbij belangrijk om adaptief te kunnen sturen op bijvoorbeeld ruimte voor vernieuwing, regionale samenwerking en herbestemming.

Kragten heeft, in samenwerking met adviesbureau Seinpost, voor de gemeente Ede een
geo-informatiemodel ontwikkeld dat integraal sturen op plancapaciteit (BVO m²), mogelijk maakt. Hiermee wordt een concreet vervolg gegeven aan de opgaves die worden benoemd in de Retailvisie. Op basis van dit model worden passende acties ingezet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken met ondernemers (kwetsbare sectoren op ongunstige locaties) over het toekomstperspectief en maatwerk oplossingen. Of het opstellen van een facetbestemmingsplan detailhandel (het uit de markt halen van ongewenste plancapaciteit). Maar ook aan fondsvorming waarbij metrages die uit de markt gehaald worden, deels én tegen vergoeding, worden ingezet in aangewezen Retailgebieden.

Een Retailvisie geeft inzicht en handvatten!

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal