Menu
Home

GIS-kracht in pacht

Geplaatst op: 30-05-2018
  • GIS-kracht in pacht

Kragten en Meulenkamp Automatisering trekken samen op om rentmeesterkantoren te ondersteunen in het beheren van percelen en landgoederen. Meulenkamp maakt de administratieve software voor de rentmeesters, Kragten verzorgt de kaarten die daarbij horen.

Rentmeesters hebben te maken met wettelijke regels per pachtregio. Sinds de laatste gemeentelijke herindelingen lopen die pachtregio’s niet meer synchroon met de gemeentelijke grenzen. Hierdoor zijn geschillen ontstaan tussen pachters en verpachters over het bepalen van de juiste pachtregio en de daarbij mogelijke pachtprijs. Recentelijk heeft een rechter uitgesproken dat de gemeentegrenzen van 2009 en 2011 bepalend zijn voor het vinden van de juiste pachtregio. Dit is op 22 december 2017 via een ‘reparatiewet’ in het staatsblad gepubliceerd.

Aangezien hiermee de grenzen van de pachtregio’s wettelijk zijn vastgelegd, is het mogelijk om een GIS-kaart met de juiste pachtregio’s te maken. Dat heeft Kragten dan ook in opdracht van Meulenkamp Automatisering gedaan. De software van Meulenkamp gebruikt de GIS-kaart met pachtregio’s nu voor het berekenen van de juiste pachtprijs.

Zo wordt veel uitzoekwerk en vergissingen voorkomen. De klanten van Meulenkamp
kunnen erop vertrouwen dat ze altijd de juiste pachtregio gebruiken. De GIS-kracht in Pacht!

Voor meer in formatie: tw@kragten.nl (Tom Wesselink)

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal