Menu
Home

Hittestress in zicht

Geplaatst op: 13-06-2018
  • Hittestress in zicht

 

Nieuwe methode geeft inzicht in de kwetsbare stedelijke gebieden.

Toenemende hitte in steden is een relevant onderwerp. Hitte heeft een directe invloed op mens en dier en bovendien op meerdere factoren, zoals leefbaarheid, infrastructuur en water.

Vanuit haar studie Geo Media & Design aan HAS Hogeschool in Den Bosch ontwikkelde Sophie Drijver samen met de specialisten van Kragten een methode, met behulp van diverse GIS-datasets, om op basis van landgebruik een schatting te maken van de nachtelijke luchttemperatuurbijdrage als gevolg van hitte-eilanden in een stad.

De literatuur en eerdere studies, die gedaan zijn op het gebied van de temperatuur-bijdrage van een stad, nam zij hierin mee. Voor het verbeteren van het GIS-model gebruikte zij data die grotendeels afkomstig is uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de 3D-Basisregistraties Adressen en Gebouwen (3DBAG).

De verbeterde opzet is getest met een casestudy-gebied. Dit casestudy-gebied ligt in Nijmegen. Binnen dit gebied is gekeken naar de samenstelling van het landgebruik met daaraan toegevoegd de gebouwhoogte en de boomlocaties inclusief kroondiameter. Al deze gegevens zijn samengevoegd tot één laag.

Vervolgens is er binnen het casestudy-gebied gekeken naar het voorkomen van bepaalde standaard wijktypen. De wijken die gebruikt zijn vanuit het casestudy-gebied zijn geselecteerd op basis van gebouwhoogte en locatie. Het selecteren van wijktypen is gedaan om het model te kunnen vergelijken met een bestaand model, genaamd: Urban Climate Assessment and Management (UCAM). Door de vergelijkingen te maken met dit model was het mogelijk om overeenkomsten te zien tussen ons model en het UCAM-model. Tot slot is rekening gehouden met de gevoeligheid van het model door te kijken wat de invloed van gebouwhoogten en bomen is. Uit deze analyses bleek dat de toevoeging van gebouwhoogten en bomen invloed heeft op de luchttemperatuurbijdrage.

Hiermee is een mooie bijdrage geleverd aan een nieuwe methode die hulp kan bieden bij stadsplanning door de kwetsbare gebieden inzichtelijk te maken in een stedelijk gebied!

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal