Menu
Home

Snelfietsroutes: Wat als de ontwerprichtlijnen niet passen?

Geplaatst op: 04-07-2018
  • Snelfietsroutes: Wat als de ontwerprichtlijnen niet passen?

Diverse snelfietsroutes zijn al aangelegd en vele nieuwe routes zijn in ontwikkeling. Kragten adviseert opdrachtgevers in deze ontwerpprocessen. De bijbehorende ontwerprichtlijnen zijn overal verschillend en diverse opdrachtgevers hebben andere ideeën over de vormgeving. Maar ook al zijn de ontwerprichtlijnen helder dan lopen we in de praktijk toch tegen diverse knelpunten aan. Eén daarvan is ruimtegebrek, waardoor we van de ideale maatvoering moeten afwijken. Wat betekent dit nu voor de fietspotentie of fietsbeleving? Heeft het afwijken van de richtlijnen gevolgen voor deze potentie of beleving?

Kragten voerde samen met een afstudeerder van de NHTV een onderzoek uit naar compenserende ontwerpmaatregelen wanneer afgeweken moet worden van de ontwerprichtlijnen. Het onderzoek betrof de ontwerprichtlijnen van snelfietsroutes binnen de bebouwde kom. Ook legden wij de link tussen de richtlijnen en de fietspotentie en -beleving.

Tijdens het onderzoek spraken wij met vele fietsexperts (SWOV, fietsersbond, NHTV, gemeenten, provincies en Kragten). Hieruit kwam naar voren dat de ontwerprichtlijnen voor snelfietsroutes nog een groot grijs gebied is, wanneer hiervan wordt afgeweken. Wat zijn nu de belangrijkste richtlijnen en in hoeverre kan daarvan worden afgeweken zonder dat dit gevolgen heeft voor de potentie (dus het aantal potentiële fietsers) en de beleving. Uit het onderzoek is een gemeenschappelijke deler gevonden van aspecten (en grenzen) die essentieel zijn bij het ontwerpen van snelfietsroutes. Hieruit bleek dat de richtlijnen meer effect hebben op de fietsbeleving dan op de potentie. Kleur, materiaal en de breedte spelen hierbij een grote rol.

Daarnaast zijn door middel van een enquête enkele compenserende maatregelen voorgelegd aan een onderzoekspanel. Hieruit zijn interessante resultaten gekomen. Zo kun je bijvoorbeeld door het toepassen van een as-markering of het plaatsen van de blokmarkering een optische verbreding van de fietsroute creëren.
Met dit onderzoek is weer een klein stukje grijsgebied ingekleurd.

Wilt u meer inzicht in de resultaten of heeft u vragen over snelfietsroutes neem dan contact op via gh@kragten.nl - Gertjan Hanckmann.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal