De Krachtige Stad

De Krachtige Stad

Geplaatst op: 06-08-2018

Steeds meer mensen wonen in steden en dit aantal zal de komende jaren nog volop blijven groeien. Steden zijn aantrekkelijk voor mensen. Maar wat maakt een stad zo, dat we er willen wonen, werken, leven en tijd besteden?
Elke stad heeft een eigen stip op de horizon die ze wil bereiken. Maar hoe geef je hier vorm aan? Het is belangrijk dat elke stad handelt vanuit haar eigen DNA. Dit is cruciaal om te komen tot een krachtige stad. Door nieuwe uitdagingen die invloed hebben op jouw einddoel zal de stip op de horizon nooit via een uitgestippelde route bereikt worden. Steden dienen te anticiperen op datgeen dat komen gaat om een aantrekkelijke leefbare stad te zijn.

Want hoe ga je om met de negatieve invloed die mobiliteit heeft op het klimaat? Maar ook op ons, want we willen dat onze steden bijdragen aan de gezondheid van de mens. Een klein onderdeel hiervan is het creëren van meer ruimte voor de voetganger, maar welke nieuwe uitdagingen levert ons dat op?

Kennen we de veranderende mobiliteitswensen van onze gebruikers nog wel goed genoeg? En hoe kan gedragsbeïnvloeding ons helpen om leefbare steden te creëren? Leefbare steden vragen om samenwerking, binnen de stad, maar ook tussen steden wordt dit steeds belangrijker, denk bijvoorbeeld aan het realiseren van snelfietsroutes. Hoe gaan steden hiermee om?

Kragten heef in navolging van de Whitepapers ‘Klimaatadaptatie’ en ‘Samenlevingskragt’ het Whitepaper ‘De krachtige stad’ uitgebracht. Hierin geeft Kragten haar visie op de steden en de rol van mobiliteit weer, nu en in de toekomst!

Whitepaper 'De Krachtige Stad in Beweging'