Menu
Home

Machine learning in de leefomgeving, wat kunnen we er mee?

Geplaatst op: 20-08-2018
  • Machine learning in de leefomgeving, wat kunnen we er mee?

Zonder dat we het weten, maakt machine learning al deel uit van ons dagelijks leven. We ontgrendelen onze telefoon met gezichtsherkenning, we laten auto’s zelfstandig rijden en heb je jezelf wel eens afgevraagd waar al die gepersonaliseerde advertenties vandaan komen? Machine learning is dus overal, maar wat is het eigenlijk?

Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie waarbij algoritmes worden geprogrammeerd, die in staat zijn om een computer een taak te leren. Ooit is dit begonnen met het herkennen van spam e-mails. Tegenwoordig kan jouw computer door middel van machine learning veel complexere taken uitvoeren, zoals het herkennen en classificeren van objecten in video’s en afbeeldingen én het herkennen van patronen in grote, diverse datasets. Kragten heeft machine learning toegepast voor het herkennen en onleesbaar maken (in verband met de privacy) van kentekenplaten in videodata. Een hele mooie toepassing en wat ons betreft zijn er interessante kansen met machine learning in onze leefomgeving.

Machine learning kan ons veel vertellen over hoe onze leefomgeving gebruikt en benut wordt. Zo wordt het onder andere ingezet om het gedrag van winkelend publiek te voorspellen. Met die kennis kan een binnenstad of winkelgebied naar wensen en behoeften aangepast worden met een tevredener publiek als resultaat. Ook wordt machine learning gebruikt voor “predictive maintenance”, met als doel te voorspellen wanneer infrastructuur zoals rails, water, gas, riool, en dergelijke storing gaat ondervinden. Nutsbedrijven en infrabeheerders zijn dan in staat te anticiperen, voordat infra storingsgevoelig wordt. Dat bespaart overlast. Daarnaast zijn data scientists in verschillende experimenten er in geslaagd om objecten- en landgebruik te herkennen uit satellietbeelden en luchtfoto’s. Dat opent deuren naar het automatisch inwinnen van geo datasets, bijvoorbeeld een dataset van verhard oppervlak ten behoeve van rioolmodellering, wegenbestanden en landgebruik.

Beetje bij beetje begint machine learning naam te maken met toepassingen in onze leefomgeving. Het is een tool die helpt onze leefomgeving beter te begrijpen, efficiënter in te richten, maar vooral helpt het om de leefomgeving duurzaam en gebruiksvriendelijker te maken. Kragten ziet de voordelen van machine learning en zal deze gebruiken om in te zetten voor een betere leefomgeving.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal