Oirsbeek vrij van wateroverlast

Oirsbeek vrij van wateroverlast

Geplaatst op: 14-01-2019

“Samen tegen wateroverlast” is het actieprogramma van Waterschap Limburg, zodat bewoners veilig kunnen wonen en medewerkers van bedrijven ongestoord kunnen werken. Tevens wil Waterschap Limburg hiermee bijdragen aan een klimaatbestendige omgeving.

Dit programma heeft vanaf 2017 flinke ambities op het gebied van het verminderen van wateroverlast in bebouwde gebieden én het klimaatbestendig maken van de beekdalen door aanleg van onder andere retentiegebieden,

Klimatologische omstandigheden veranderen en neerslaghoeveelheden stijgen extreem in dezelfde tijd van de bui. Beken overstromen en in hellende gebieden concentreert het afvoerende regenwater zich op het diepste punt. Water met modder stroomt de huizen en bedrijven binnen. Het veilige gevoel van wonen en werken is op die plek zorgwekkend en maatregelen moet dat snel oplossen. Watersystemen vergen dus een aanpassing zodat veiligheid en klimaatbestendigheid in de toekomst weer gewaarborgd zijn.

Kragten ontwierp in de omgeving van Oirsbeek op 29 locaties de vereiste maatregelen. Bestaande regenwaterbuffers moeten verruimd worden. Nieuwe buffers dienen het regenwater voor de bebouwing te bufferen voordat het de woning instroomt. De maatregelen liggen momenteel bij de betrokkenen op de “keukentafel”. Aanvullingen versterken en resulteren in een degelijke plan. Na uitvoering kan het “veilige gevoel” bij alle betrokkenen weer herstellen.

Het team van Kragten is blij dat ze hieraan een steentje heeft kunnen bijdragen.