Mobiliteitsplan Lelystad

Mobiliteitsplan Lelystad

Geplaatst op: 10-04-2019

Mobiliteit staat ten dienste van de samenleving. Kragten ziet mobiliteit als een middel om de samenleving in haar kracht te zetten. Bewegingen komen voor uit behoeftes, zoals een ontmoeting met familie, een werkdag op kantoor of een rondje fietsen ter ontspanning. Heldere en passende structuren verstevigen de onderlinge sociale en ruimtelijke cohesie. Door het maken van de juiste verbindingen gaan mensen elkaar ontmoeten, samen werken en vervolgens het samen doen. Dit gedachtegoed spreekt de gemeente Lelystad aan. Daarom hebben zij Kragten gevraagd om hun te helpen bij het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan.


Lelystad is een bijzondere stad. Een unieke jonge stad, volop in ontwikkeling. De basis van Lelystad is gemaakt vanachter de tekentafel en in 50 jaar uitgegroeid tot het Lelystad van nu. Dit brengt veel unieke kenmerken met zich mee maar ook uitdagingen. Niet alleen op het gebied van mobiliteit, maar ook op andere vakgebieden zoals woningbouw, werkgelegenheid, financiën, logistiek, toerisme, individualisering, vergrijzing e.d. Deze ontwikkelingen zijn met elkaar verbonden en staan niet op zichzelf en hebben een duidelijk verband met mobiliteit. Daarom zijn we de eerste weken in het kader van het mobiliteitsplan gaan kennismaken met Lelystad. Zowel met alle bijzondere wijken en landschappen van de gemeente en daarna met de verschillende beleidsvelden. In deze gesprekken hebben we aan iedereen gevraagd, wat speelt er in het beleidsveld? Wat kan mobiliteit voor jouw beleidsveld betekenen? Hoe kan mobiliteit bijdragen aan het behalen van de je doelen en wat verwacht je van de mobiliteit in de gemeente Lelystad?

Gelijktijdig met het opstellen van het mobiliteitsplan, werkt de gemeente Lelystad aan haar omgevingsvisie. Onderdeel van deze visie is het achterhalen van het DNA van Lelystad. Dit DNA is niet alleen belangrijk voor de omgevingsvisie maar ook voor het mobiliteitsplan. Het bepaalt het onderscheidend vermogen van de stad. Met behulp van het DNA kunnen we gemakkelijker antwoord geven op de vraag ‘Waarom doen we dit?’. Een grondige kennismaking, een duidelijk DNA en een goede probleemanalyse maakt dat we samen met de gemeente Lelystad een helder mobiliteitsplan kunnen maken, waarin staat wat wij op het gebied van mobiliteit gaan doen de komende jaren en waarom we dit doen.